Potvrde za vozila

Hrvatski pčelarski savez izdaje Potvrde bez naknade

Potvrde za vozila

Hrvatski pčelarski savez izdaje Potvrde bez naknade.

Sukladno važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (NN 93/2013), vozilo s namjenom „za pčelarske potrebe“ može registrirati svaki pčelar koji ima ažuriranu Evidenciju pčelara i pčelinjaka s minimalno 30 pčelinjih zajednica.
Vozila koja se mogu registrirati s namjenom „za pčelarske potrebe“ mogu biti samo pogonska N1, N2, N3 i priključna O2, O3, O4 vozila.

Pčelari, korisnici Potvrda o upisu pčelarskih vozila u Registar pčelarskih vozila Hrvatskog pčelarskog saveza ('Potvrda'), moraju potpuni zahtjev za izdavanje Potvrde s pripadajućim dokazima dostaviti isključivo na e-mail adresu potvrde@pcela.hr i to najmanje 10 radnih dana prije pokretanja postupka registracije i produženja važenja prometne dozvole za pčelarsko vozilo. Potvrda se izdaje svake godine ponovno.


Za potpuni zahtjev treba dostaviti:

- kopiju osobne iskaznice,
- kopiju prometne dozvole,
- kopiju kupoprodajni ugovor/račun, (za tek kupljeno vozilo )
- kopiju homologacije, (a ako je iz uvoza )
- obrazac Izjave o suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka.

Potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 danaPRAVILNIK

MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE
Na temelju članka 2., stavka 1. točka 31. Zakona o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine« broj 67/08, 48/10, 74/11 i 80/13) ministar poljoprivrede, uz suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove donosi:

PRAVILNIK O UVJETIMA KOJIMA MORAJU UDOVOLJAVATI PČELARSKA VOZILA
Članak 1.
Ovim se Pravilnikom propisuju uvjeti kojima moraju udovoljavati vozila za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica), da bi ista mogla biti razvrstana u kategoriju pčelarskih vozila te izgled i sadržaj Potvrde o upisu u Registar pčelarskih vozila (u daljnjem tekstu: Potvrda).

Članak 2
. Pčelarsko vozilo može biti samo ono vozilo:
- koje je razvrstano u jednu od kategorija N1, N2, N3, O2, O3 i O4, sukladno propisu o tehničkim uvjetima vozila u prometu na cestama,
- koje je namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno isključivo za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica s pripadajućom opremom) te se njime ne smije prevoziti nikakav drugi teret,
- čiji je vlasnik ili korisnik temeljem ugovora o leasingu, pčelar upisan u Evidenciju pčelara i pčelinjaka kao seleći pčelar sukladno propisu o držanju pčela i katastru pčelinje paše te ima najmanje 30 pčelinjih zajednica o čemu posjeduje važeću Potvrdu koju je dužan predočiti prilikom registracije ili produljenja roka važenja prometne dozvole pčelarskog vozila.

Članak 3.
Hrvatski pčelarski savez dužan je uspostaviti Registar pčelarskih vozila, a isti sadržava podatke iz Priloga 1. ovoga Pravilnika kao bazu podataka temeljem koje je vidljivo tko je seleći pčelar, vrsta vozila, karakteristike vozila, kao i drugi neophodni podaci o utvrđivanju statusa selećih pčelara.

Članak 4.
Potvrdu iz članka 1. izdaje Hrvatski pčelarski savez na temelju zahtijeva pčelara i podataka iz članka 3. ovoga Pravilnika.

Članak 5.
(1) Hrvatski pčelarski savez dužan je pčelaru izdati Potvrdu u roku od 48 sati od dana zaprimanja zahtjeva. (2) Hrvatski pčelarski savez izdaje Potvrde bez naknade.

Članak 6
Vozilu koje ima status pčelarskog vozila, u rubrici »Namjena« ili u napomeni prometne dozvole upisuje se: »ZA PČELARSKE POTREBE«.

Članak 7.
Potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 dana.