POTVRDE

Potvrda za vozila i potvrda o broju košnica

Potvrde za vozila

Hrvatski pčelarski savez izdaje Potvrde bez naknade.

Sukladno važećem Pravilniku o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (NN 93/2013), vozilo s namjenom „za pčelarske potrebe“ može registrirati svaki pčelar koji ima ažuriranu Evidenciju pčelara i pčelinjaka s minimalno 30 pčelinjih zajednica.
Vozila koja se mogu registrirati s namjenom „za pčelarske potrebe“ mogu biti samo pogonska N1, N2, N3 i priključna O2, O3, O4 vozila.

Pčelari, korisnici Potvrda o upisu pčelarskih vozila u Registar pčelarskih vozila Hrvatskog pčelarskog saveza ('Potvrda'), moraju potpuni zahtjev za izdavanje Potvrde s pripadajućim dokazima dostaviti isključivo na e-mail adresu potvrde@pcela.hr i to najmanje 10 radnih dana prije pokretanja postupka registracije i produženja važenja prometne dozvole za pčelarsko vozilo. Potvrda se izdaje svake godine ponovno.


Za potpuni zahtjev treba dostaviti:

- kopiju osobne iskaznice,
- kopiju prometne dozvole,
- kopiju kupoprodajni ugovor/račun, (za tek kupljeno vozilo )
- kopiju homologacije, (a ako je iz uvoza )
- obrazac Izjave o suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka.

Potvrda se izdaje s rokom važenja od 60 dana
PRAVILNIKPotvrde za broj košnica

Hrvatski pčelarski savez na temelju vođenja poslova Evidencije pčelara i pčelinjaka izdaje Potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i broju košnica koje se koriste za razne namjene (Otvaranje OPG-a, lokalne potpore, izračuna ekonomske vrijednosti OPG-a, procjene eventualnih šteta...)

Potvrde se izdaju s trenutnim brojčanim stanjem pčelinjih zajednica u Evidenciji.

Potvrdu o broju pčelinjih zajednica pčelar je dužan zatražiti pisanim putem na e-mail adresu potvrde@pcela.hr te u zahtjevu navesti IME I PREZIME / ADRESU i OIB.