Najčešća pitanja

Najčešća pitanja vezana uz pčelarstvo

Najčešća pitanja vezana uz pčelarstvo


• Mnogo je razloga zašto biti član Saveza!
• Svojim članstvom priključit ćete se zajednici koja stremi zaštiti i promicanju zajedničkih ekoloških i gospodarskih interesa i ciljeva, bez namjere stjecanja dobiti.
• Članovi Hrvatskog pčelarskog saveza redovito primaju obavijesti o radu Saveza, događajima i posebnim prilikama na tržištu namijenjenim upravo pčelarima.
• Savez svim svojim članovima osigurava stručni časopis – nadaleko poznatu Hrvatsku pčelu koja kontinuirano izlazi već 138 godina te predstavlja 3. najstariji časopis o pčelarima i pčelarstvu u Europi i 5. u svijetu. Savez surađuje s eminentnim stručnjacima na području pčelarstva te zaljubljenicima u pčelarstvo koji svojim iskustvom značajno kontinuirano doprinose kvalitetnom stažu Hrvatske pčele.
• Hrvatski pčelarski savez sudjeluje kontinuirano u aktivnostima resornih ministarstava i relevantnih tijela u izradi akata prije upućivanja u zakonodavnu proceduru, distribuira ih svojim članovima/udrugama koji dostavljaju mišljenja o provedivosti predloženih rješenja te potom objedinjuje mišljenja i upućuje ih kao cjelovite prijedloge resornim tijelima.
• Predstavnici Saveza redovito su imenovani u radne skupine nadležnih resornih tijela te mogu tražiti poduzimanje potrebnih mjera za poboljšanje normativnog okvira za rad pčelara.
• Savez kontinuirano radi na dogovaranju posebnih pogodnosti za svoje članstvo.
• Savez je aktivan sudionik u izradi Nacionalnog pčelarskog programa te redovito predlaže i sudjeluje u doradi mjera i lista različite opreme i pomagala u pčelarstvu na dobrobit pčelarske zajednice. Savez također sudjeluje u ishođenju redovitih i značajnih pogodnosti za pčelare – osobito ‘plavog dizela’ i jednostavnom i učinkovitom postupku izdavanja potvrda za vozila za pčelarske potrebe.
• Ponosni smo na novu Nacionalnu staklenku za med hrvatskog podrijetla Hrvatskog pčelarskog saveza u cilju borbe protiv patvorina u medu, kao i činjenicu da po primjeru naše Nacionalne staklenke isto žele postići i drugi poljoprivredni sektori u Republici Hrvatskoj.
• Savez kontinuirano sudjeluje u promociji potrošnje hrvatskog meda i Nacionalne staklenke za med hrvatskog podrijetla u javnosti i medijima.
• Savez, u suradnji s regionalnim pčelarskim savezima i na nacionalnoj razini, aktivno surađuje u suzbijanju najvećih problema pčelara danas – između ostalog, suzbijanju američke gnjiloće pčele i patvorina u medu.
• Savez je ujedno osnovao i Povjerenstvo za zaštitu potrošača pčelinjih proizvoda u cilju zaštite tržišta na dobrobit hrvatskih potrošača, ali i hrvatskog pčelara.
• Savez redovito organizira različita edukativna događanja – na sajmovima u Republici Hrvatskoj ili zasebno – s ciljem unaprjeđenja znanja i vještina svih članova Saveza.
• U cilju ujednačenog pristupa i kriterija suradnje za sve pčelare, Savez kontinuirano komunicira s Parkovima prirode u RH i resornim Ministarstvom.
• Hrvatski pčelarski savez član je krovne organizacije pčelara APIMONDIA te je aktivno involviran u rad Hrvatske poljoprivredne komore i Sekcije za med COPA-COGECA .
• Članovima Hrvatskog pčelarskog saveza na raspolaganju svakog dana stoji stručna služba Saveza.
• Najvažnija prednost priključenja Savezu leži u međusobnom povezivanju pčelara, njihovom međusobnom dijeljenju najboljih praksi te promoviranju uspjeha postignutog u pčelarskom sektoru.
Članom Saveza možete postati jedino učlanjenjem u pčelarsku udrugu koja je članica Hrvatskog pčelarskog saveza.
Da bi se vozilo registriralo “za pčelarske potrebe” mora zadovoljiti uvjete propisane Pravilnikom o uvjetima kojima moraju udovoljavati pčelarska vozila (Narodne Novine 93/2013)
Više na: Narodne novine
Za potpuni zahtjev potrebno je dostaviti kopiju osobne iskaznice i prometne dozvole, za tek kupljeno vozilo kupoprodajni ugovor/račun, a ako je vozilo iz uvoza, i sve strane homologacije, te obrazac Izjave o suglasnosti za obradu i korištenje osobnih podataka koji možete preuzeti na internetskoj stranici HPS-a u rubrici Dokumenti/GDPR ili zatražiti na e-adresu potvrde@pcela.hr. Navedeni dokumenti mogu se dostaviti na e-mail potvrde@pcela.hr ili poštom na adresu Saveza.
Uvjeti za korištenje „plavog dizela“ propisani su Pravilnikom o primjeni zakona o trošarinama koji se odnosi na plavi dizel za namjene u poljoprivredi...
Više na: Narodne novine
Pčelar mora zadovoljiti slijedeće uvjete: u Evidenciji pčelara i pčelinjaka imati ažuriranih minimalno 30 pčelinjih zajednica, biti upisan u Upisnik poljoprivrednih obiteljskih gospodarstava (OPG) te imati vozilo za pčelarske potrebe registrirano u prethodnoj godini. Na svakih 30 pčelinjih zajednica korisnik ima pravo na kvotu od 450 litara „plavog dizela“.