Potvrde za broj košnica

Hrvatski pčelarski savez izdaje "Potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i broju košnica"


Potvrde za broj košnica

Hrvatski pčelarski savez na temelju vođenja poslova Evidencije pčelara i pčelinjaka izdaje Potvrdu o upisu u Evidenciju pčelara i broju košnica koje se koriste za razne namjene (Otvaranje OPG-a, lokalne potpore, izračuna ekonomske vrijednosti OPG-a, procjene eventualnih šteta...)

Potvrde se izdaju s trenutnim brojčanim stanjem pčelinjih zajednica u Evidenciji.

Potvrdu o broju pčelinjih zajednica pčelar je dužan zatražiti pisanim putem na e-mail adresu potvrde@pcela.hr te u zahtjevu navesti IME I PREZIME, NAZIV TVRTKE, ADRESU i OIB.