Ustroj saveza

Statut, upravni odbor, nadzorni odbor i časni sud

Ustroj Saveza

Hrvatski pčelarski Savez predstavlja oblik dobrovoljnog udruživanja pčelarskih udruga kao temeljnog institucionalnog oblika udruživanja pčelara u Republici Hrvatskoj te njihovih županijskih/međužupanijskih saveza kao koordinacijskih oblika udruživanja pčelara na lokalnoj razini radi zaštite i promicanja zajedničkih ekoloških i gospodarskih interesa i ciljeva. Hrvatski pčelarski savez danas ima gotovo 7000 članova iz 150 udruga.