Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
25.11.2019 Broj:91

AŽURIRANJE EVIDENCIJE PČELARA I PČELINJAKA ZA 2020. GODINU

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2020. godinu.


 

 

AŽURIRANJE EVIDENCIJE PČELARA I PČELINJAKA ZA 2020. GODINU


 

Poštovane pčelarke i pčelari,


Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2020. godinu.

 

Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za  ažuriranje EPP:

 

 • Obrazac mora biti popunjen čitko i velikim tiskanim slovima.

 • Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2019. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

 • Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2019. godine).

 • Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2020. godini.

 • Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

 • Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. 

 • Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).

   

  Svaki pčelar dužan je predati original obrasca 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi.

   

  Ažuriranje EPP za 2020. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

   

  Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2020. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2020. godini.

   

  Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.


 •                                                                                                      Hrvatski pčelarski savez

                                                                                                              Stručna služba