Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
04.03.2024 Broj:797

SJEDNICA UPRAVNOG ODBORA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Sukladno Članku 31. Statuta HPS-a predsjednik Saveza Dražen Kocet sazvao je sjednicu Upravnog odbora koja će se održati u subotu, 9. 3. 2024. godine, u Vinkovcima, u Maloj županijskoj vijećnici, Glagoljaška 27., s početkom u 14.00 sati. Poziv s Dnevnim redom i pripadajućim materijalima poslan je na e-mail adrese članova Upravnog odbora.