Novosti
arhiva/novosti/e-savjetovanja.jpg
01.03.2024 Broj:796

E-SAVJETOVANJE - PRAVILNIK O POSTUPKU ZA OSTVARENJE PRAVA NA NAKNADU ŠTETE

Ministarstvo poljoprivrede upućuje u postupak savjetovanja Pravilnik o postupku za ostvarenje prava na naknadu štete nastale provedbom mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja u kojem se također nalaze pčele, med i pčelinji vosak.


Opis savjetovanja: Ministarstvo poljoprivrede upućuje u postupak savjetovanja Pravilnik o postupku za ostvarenje prava na naknadu štete nastale provedbom mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja, koji se donosi na temelju članka 101. stavka 10. Zakona o zdravlju životinja („Narodne novine“, br. 152/22 i 154/22). Ovim Pravilnikom uređuje se način podnošenja zahtjeva, sadržaj, prateća dokumentacija i ostale odredbe postupka za ostvarenje prava na naknadu štete i visinu naknade štete za životinje koje su usmrćene ili zaklane, kao i za uništene proizvode životinjskog podrijetla i oštećene ili uništene predmete u okviru provedbe mjera sprječavanja i kontrole bolesti životinja donesenih na temelju Zakona o zdravlju životinja i propisa donesenih na temelju navedenoga Zakona. Oštećenik je subjekt (pravna ili fizička osoba) koja prijavi štetu i kojem je zbog provedbe naređenih mjera životinja usmrćena ili zaklana i/ili kojemu su uništeni proizvodi životinjskog podrijetla te oštećeni i/ili uništeni predmeti. Prijavu naknade štete podnosi na obrascima i s priloženom dokumentacijom iz Priloga ovoga Pravilnika. Ostvarivanje prava na naknadu štete i visinu naknade štete utvrđuje Povjerenstvo, imenovano na temelju članka 101. stavka 7. navedenoga Zakona, sastavljeno od stručnjaka iz područja koja su predmet uređenja ovoga Pravilnika. Povjerenstvo zaprimljene zahtjeve za naknadu štete razmatra na sjednicama te predlaže ministru donošenje rješenja o pravu na naknadu štete i visini naknade štete ili o odbijanju zahtjeva.

Savjetovanje je otvoreno do: 26.3.2024.

 

Savjetovanje pogledajte na:

https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=26599