Novosti
arhiva/novosti/HRVATSKA PČELA 12-23.jpg
05.12.2023 Broj:771

PRETPLATA NA HRVATSKU PČELU ZA 2024. GODINU

Upravni odbor Hrvatskog pčelarskog saveza donio je odluku o povećanju iznosa pretplate na časopis Hrvatska pčela za 2024. godinu. Pretplata za unutar Hrvatske iznosi 40 eura, dok za pretplatnike iz inozemstva iznosi 45 eura.


Pretplatnici plaćaju direktno Savezu pretplatu za časopis, koja za 2024. godinu iznosi 40,00 eura. Pretplata se plaća na IBAN: HR2524840081100687902. U pozivu na broj treba upisati svoj pretplatnički broj te kopiju uplatnice doznačiti Savezu.

 

PRETPLATA NA ČASOPIS "HRVATSKA PČELA" ZA INOZEMSTVO U 2024. GODINI

Pretplata za inozemstvo iznosi 45 eura za 2024. godinu.

Uplatu treba izvršiti odmah na devizni račun.

IBAN: HR2524840081100687902

SWIFT: RZBHHR2X

 

Ukoliko želite otkazati članarinu ili pretplatu za 2024. godinu, možete to učiniti pismeno poštom, na e-mail vfilmar@pcela.hr ili na telefon: 01/4811-327, najkasnije do 15. prosinca 2023.