Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
23.10.2019 Broj:77

OPET LAŽNI NAPISI NA DRUŠTVENIM MREŽAMA

Poštovani pčelari, opet su se pojavili lažni napisi po društvenim mrežama u kojima se Hrvatski pčelarski savez neutemeljeno kleveće u vezi s provedbom projekta Nacionalne staklenke za med.


Poštovani pčelari, opet su se pojavili lažni napisi po društvenim mrežama u kojima se Hrvatski pčelarski savez neutemeljeno kleveće u vezi s provedbom projekta Nacionalne staklenke za med. Molimo pčelare i zainteresiranu javnost da zanemare izrečene objede na račun Saveza, a koje dolaze uvijek od istih pojednaca. Sve što Savez radi na projektu Nacionalne staklenke, radi u suradnji s Ministarstvom poljoprivrede a u korist svih pčelara, pritom ne uzimajući nikakvu proviziju i vodeći računa o zaštiti osobnih podataka svakog pojedinog pčelara.