Novosti
arhiva/novosti/Dokazana kvaliteta HR_crvena.jpg
04.10.2023 Broj:747

INFORMACIJA O POSTUPKU DOBIVANJA OZNAKE DOKAZANA KVALITETA

Ministarstvo poljoprivrede obavIjestilo nas je da su uspješno završili postupak notifikacije sukladno nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda DOKAZANA KVALITETA za sektor meda. Potrebna dokumentacija biti će objavljena do kraja listopada.


Vodič o nacionalnom sustavu kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda „Dokazana kvaliteta“ 

 

Svi pčelari zainteresirani za ovaj dobrovoljni nacionalni sustav kvalitete već sada mogu stupiti u kontakt s delegiranim tijelima kontrole kvalitete. Ministarstvo poljoprivrede za obavljanje kontole kvalitete delegiralo je slijedeće pravne subjekte:

 

1. BUREAU VERITAS CROATIA d.o.o., Ciottina 17A, 51 000 Rijeka
Ovlašteno temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 8. rujna 2023. godine (KLASA: UP/I-310-26/23-01/21; URBROJ: 525-13/896-23-2) do 3. rujna 2028. godine
Sektor certifikacije sustava, ustanova za potvrđivanje proizvoda
Vrbik 8a, 10 000 Zagreb
Obala kneza Branimira 16, 21 000 Split

2. BIOTECHNICON poduzetnički centar d.o.o., Ulica Hrvatskih iseljenika 30, 21 000 Split
Odjel za certifikaciju proizvoda, Nazorova 18, 10 000 Zagreb
Ovlašteno temeljem Rješenja Ministarstva poljoprivrede od 14. ožujka 2022. godine (KLASA: UP/I-310-26/22-01/9; URBROJ: 525-14/0816-22-2) do 14. ožujka 2027. godine

3. BIOINSPEKT d.o.o., Đakovština 2, 31 000 Osijek

Ovlašteno temeljem Rješenja o proširenju ovlaštenja Ministarstva poljoprivrede od 01. veljače 2022. (KLASA: UP/I-310-26/21-01/22, URBROJ: 525-14/0816-22-4) do 13. prosinca 2026. godine.

 

Trošak certificiranja moći će se prijaviti na mjeru Ruralnog razvoja 77.01 za koju se uskoro očekuje objava Pravilnika.

Hrvatski pčelarski savez će kao podnositelj zahtjeva za oznaku Dokazana kvaliteta za med odmah po dobivanju potrebnih rješenja i dokumenata iste objaviti na svojim internetskim stranicama.

Specifikaciju za oznaku „Dokazana kvaliteta“ za med možete pročitati na slijedećem linku: DOKAZANA KVALITETA ZA MED