Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
14.04.2023 Broj:690

SKUPŠTINA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Radovna godišnja Skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održati će se 29. travnja 2023. godine u 10:00 sati u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. Dnevni red i materijali za Skupštinu poslani su na e-mail adrese pčelarskih udruga.


Poštovani članovi HPS-a,

temeljem članka 28. stavka 1. Statuta HPS-a predsjednik Saveza saziva Skupštinu HPS-a i ovim putem Vas pozivam na redovnu sjednicu Skupštine HPS-a koja će se održati dana 29. travnja 2023. godine s početkom u 10:00 sati u u Kino dvorani Ministarstva poljoprivredu, Ulica grada Vukovara 78, 10000, Zagreb, a sve u skladu s dostavljenim službenim Pozivom i prijedlogom Dnevnog reda.

U prilogu Vam dostavljamo službeni Poziv sa Dnevnim redom, Poslovnik o radu Skupštine, obrazac VJERODAJNICE te ostale dostupne materijale (Izvješće predsjednika o radu i poslovanju Saveza, Rebalans proračuna za 2023., Financijski plan i Plan rada za 2024.).

Skupštini mogu, kao predstavnici, prisustvovati članovi Hrvatskog pčelarskog saveza koji su platili članarinu u 2023. godini. Stoga, molimo predsjednike udruga članica da provjere status svoje udruge u nadležnom Registru udruga (mandat) te statusa članstva izaslanika za Skupštinu prije izdavanja vjerodajnica.

U skladu s člankom 25. stavkom 2. Statuta HPS-a, na svakih započetih 30 (trideset) članova udruge, a koji su članovi HPS u 2022. godini, bira se po 1 (jedan) predstavnik na Skupštinu. Ispunjene, potpisane i ovjerene pečatom (ukoliko udruga koristi pečat temeljem svog statuta) vjerodajnice potrebno je dostaviti na samu sjednicu Skupštine te predati stručnoj službi na ulazu u dvoranu prilikom provedbe preverifikacije mandata.

 

U skladu s gore predloženim dnevnim redom na Skupštini će se birati jedan (1) član i jedan (1) zamjenik člana Upravnog odbora HPS-a iz Karlovačke županije te zamjenik člana Upravnog odbora iz Osječko-baranjske. Udruga članica HPS-a iz koje su kandidati za članove Upravnog odbora HPS-a i njihovi zamjenici dužna je dostaviti:

(i)   kandidature za članove Upravnog odbora i njihove zamjenike i

(ii) pisani dokument iz kojeg je izvjestan dogovor udruga članica određene županije da je kandidat udruge članice predlagateljice dobio natpolovičnu podršku udruga članica HPS-a iz te županije, odnosno u slučaju da udruge članice određene županije ne postignu dogovor neka dostave sve svoje prijedloge kandidata koji će se razmotriti i biti prezentirani Skupštini u skladu s člankom 34. Statuta.

Ispunjene, potpisane dokumente navedene pod točkama (i) i (ii) potrebno je dostaviti na samu sjednicu Skupštine te predati stručnoj službi na ulazu u dvoranu prilikom provedbe preverifikacije mandata da iste dostavi verifikacijsko-izbornoj komisiji.

 

U skladu s gore predloženim dnevnim redom na Skupštini će se birati tri (3) zamjenika članova Sud časti. Kandidature za zamjenike članova Suda časti potrebno je dostaviti na samu sjednicu Skupštine te predati stručnoj službi na ulazu u dvoranu prilikom provedbe preverifikacije mandata da iste dostavi verifikacijsko-izbornoj komisiji.

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju,

 

Dražen Kocet, ing.stroj.

Predsjednik Saveza

 

PRILOZI:

https://pcela.hr/dokumenti/Poslovnik-o-radu-izborne-Skupštine-HPS.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Poziv-i-Dnevni-red-Skupštine-HPS.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Točka-6-Izvješće-predsjednika-o-radu-i-poslovanju-Saveza-2023.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Točka-10-Završno-financijsko-izvješće-za-2022.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Točka-11-Rebalans-Financijskog-plana-2023.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Točka-13-Financijski-plan-za-2024.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/Točka-13-Prijedlog-Plana-rada-za-2024.pdf

https://pcela.hr/dokumenti/VJERODAJNICA_obrazac.pdf


Ulaz u kino dvoranu je s istočne strane zgrade.