Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
04.04.2023 Broj:685

SKUPŠTINA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Radovna godišnja Skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održati će se 29. travnja 2023. godine u 10:00 sati u Kino dvorani Ministarstva poljoprivrede, Ulica grada Vukovara 78. Dnevni red i materijali za Skupštinu biti će poslani na e-mail adrese pčelarskih udruga.