Novosti
arhiva/novosti/mps.jpg
15.03.2023 Broj:673

VIŠE O ODOBRENIM VETERINARSKO-MEDICINSKIM PROIZVODIMA

Ove godine za suzbijanje varooze u pčelinjim zajednicama odobreno je od strane Ministarstva poljoprivrede 14 veterinarsko-medicinskih proizvoda. Više o svakome od njih pročitajte u nastavku.


VETERINARSKO-MEDICINSKI PROIZVODI NA BAZI ORGANSKIH TVARI

 

PROIZVODI NA BAZI OKSALNE KISELINE

API-BIOXAL

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2021/srpanj/API-Bioxal.pdf

OXYBEE

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/oxybee-epar-product-information_hr.pdf

DANY S BIENENWOHL

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/danys-bienenwohl-epar-product-information_hr.pdf

OXUVAR 5,7%

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/Vmp%20prosinac%202017/Oxuvar.pdf

VARROMED

https://www.ema.europa.eu/en/documents/product-information/varromed-epar-product-information_hr.pdf

 

PROIZVODI NA BAZI TIMOLA

APIGUARD

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2020/APIGUARD.pdf

THYMOVAR

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/studeni%202019/THYMOVAR.pdf

APILIFE VAR

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2020/Apilife%20VAR.pdf

 

PROIZVOD NA BAZI MRAVLJE KISLINE

FORMICPRO

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2022/11/Formicpro.pdf

_____________________________________________________________________________________________ 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


VETERINARSKO-MEDICINSKI PROIZVODI NA BAZI SINTETSKIH TVARI


PROIZVODI NA BAZI AMITRAZA

APITRAZ

https://vetconsulting.hr/wp-content/uploads/APITRAZ.pdf

APIVAR

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2022/08/Apivar.pdf


PROIZVOD NA BAZI KUMAFOSA

CHECKMITE+

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/Upute%20novo%20rujan%202015/CHECKMITE%20PLUS%20-%20SPC.pdf

 

PROIZVODI NA BAZI FLUMENTINA

POLYVAR YELLOW

http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/vetMedPro/2022/03/PolyVar%20Yellow.pdf

BAYVAROL

https://www.allategeszsegugy.hu/custom/eurovet/image/data/srattached/eba7a26781224b8d85c37bfb659d4232_BAYVAROL%20-%20SPC.pdf