Novosti
arhiva/novosti/anketa2022.jpg
20.10.2022 Broj:584

ANKETNI UPITNIK - SAFE AGRO BEE

Prošle godine započeo je s provedbom više godina pripremani projekt kojim se pokušava ublažiti izazov koje donose klimatske promjene u poljoprivrednu proizvodnju putem održivog pčelarstva.


Safe agro bee - Održivim pčelarstvom kroz probleme klimatskih promjena

 

Prof. dr. sc. Bojan Stipešević, prof. dr. sc. Zlatko Puškadija, Doc.dr.sc. Marin Kovačić Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek

 

POVEZNICA ZA ISPUNJAVANJE UPITNIKA ZA PČELARE: 

https://forms.gle/gctKueMYymMHu6Rn7  

 

Prošle godine započeo je s provedbom više godina pripremani projekt kojim se pokušava ublažiti izazov koje donose klimatske promjene u poljoprivrednu proizvodnju putem održivog pčelarstva. Pod simpatičnom kraticom imena projekta „SafeAgroBee“ (slobodni prijevod na hrvatski: „Sigurnost pčele-agronoma“) krije se puni radni naziv projekta: Očuvanje otpornosti agroekosistema u klimatskim promjenama kroz učinkovitost oprašivanja i održivo pčelarstvo.

Glavni nositelj projekta je Odjel za pčelarstvo Organizacije Demeter (Grčka), s brojnim izabranim partnerima iz tzv. „Mediteranskog bazena“: Sveučilište Boumerdes (Alžir), Tehničko sveučilište u Cipru, Sveučilište Paris-Saclay (Francuska), Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijek (Hrvatska), Sveučilište u Zadru (Hrvatska), Sveučilište Brescia (Italija), Institut za poljoprivredna istraživanja u Libanonu, Poljoprivredni fakultet Sveučilišta u Libanonu, Poljoprivredni institut Slovenije, Nacionalni institut za biologiju Slovenije, te dvije tvrtke za razvoj elektronskih senzora i IT rješenja, ACME21 (Italija), Terra Spatium (Grčka).

Kao takav, projekt SafeAgroBee bi kroz dvogodišnja istraživanja u više zemalja Sredozemlja, područja koje se smatra izuzetno pogođenim klimatskim promjenama, doći do rezultata kojim se što učinkovitije doprinijelo prilagodbi i uvođenju zaštitnih mjera kojim bi se učinci klimatskih promjena što više ublažili, a Mediteranu donijeti sigurnost kako u proizvodnji biljaka, tako i u održavanju elastičnosti poljoprivrednih ekosustava, osiguravajući opstojnost i što veći prihod kako poljoprivrednicima, tako i svima koji su „naslonjeni“ na ruralne krajeve mediteranskog prostora. U projektu SafeAgroBee naglasak je na pčelarstvu i oprašivanju korištenjem solitarnih i medonosnih pčela kao važnih čimbenika u sigurnosti hrane, bioraznolikosti i općenito dobrobiti čovjeka, njegovog zdravijeg života u skladu s prirodom i okolišem u kojem živi.

Da bi gore navedeno moglo biti i ostvareno, postavljeni su i mnogobrojni ciljevi projekta, od kojih su najvažniji:

  • Ispitati otpornost oprašivača u promjenjivom okruženju i njihovu učinkovitost oprašivanja te produktivnost izabranih ratarskih usjeva i voćnih vrsta koje su zastupljene u većini zemalja mediteranskog bazena
  • Istražiti prilagodljivost lokalnih populacija pčela i primjenu optimalne pčelarske prakse pri klimatskim promjenama, kako bi se osiguralo održivo pčelarenje i stabilnost populacija pčela
  • Razvoj strategije zaštitnih mjera koje osiguravaju zdravlje pčela i pružanja savjeta pčelarima
  • Razvoj inovativnih alata (kako elektronskih uređaja, tako i IT web platformi) za praćenje aktivnosti pčela i pčelarenja za napredno prikupljanje podataka, koji će poslužiti za modeliranje budućih smjernica najboljih pčelarskih praksi, ali i razvoja uzgojnih programa pčela-medarica za izazove budućnosti
  • Usvajanje i razvoj „Citizen Scientist“ (hrv. „Građanin-istraživač“) pristupa za interakciju i suradnju pčelara međusobno i kroz blisku suradnju sa svim drugim sudionicima poljoprivredne proizvodnje i svim drugim stanovnicima mediteranskog bazena koji su voljni surađivati u zaštiti okoliša od nepovoljnih utjecaja klimatskih promjena.

Jedan od načina/alata za prikupljanje podataka pristupa „Građanin-istraživač“ jesu i ankete (linkovi za pristup istima su istaknuti niže u tekstu), bitne za razumijevanje sadašnje razine svjesnosti o ulozi pčela u svakodnevnom životu, ne samo kroz „slatki proizvod“, med, nego i kroz njihovu funkciju dominantnih oprašivača, koja je i kroz novi „Zeleni plan“ Europske Komisije dobila istaknuto mjesto u planiranju i provedbi zajedničke poljoprivredne politike članica Europske Unije. Analizom rezultata ovih upitnika projektni tim SafeAgroBee dat će čvrste argumente svima onima kojima je stalo ne samo do zaštite pčela od klimatskih promjena, nego i svih nas kojima je stalo do očuvanja i stabilnosti poljoprivrede, načina i kvalitete života ljudi oko Sredozemlja, kolijevke civilizacija, kako bivših, tako i budućih. Stoga, ispunite on-line upitnik, a za tih 4-5 minuta Vašeg vremena, koliko treba za ispunjavanje istog, pčelama (i nama) čemo pružiti sigurniju budućnost unatoč nepovoljnim klimatskim promjenama.