Novosti
arhiva/novosti/anketa-urbani.jpg
16.09.2022 Broj:560

ANKETNI UPITNIK ZA ZAVRŠNI RAD

Sudjelovanje u anketi je anonimno. Popunjavanje ankete traje otprilike 5 minuta. Rezultati će biti korišteni u svrhu izrade završnog rada pod nazivom - Odnosi s javnošću u neprofitnom sektoru na primjeru Edukativnog-urbanog pčelinjaka u Gradu Zagrebu.


Anketu popunite na slijedećem linku:

https://surveyheart.com/form/6322fa0bebbdf6246ae2234d