Novosti
arhiva/novosti/vet-faks.jpg
13.09.2022 Broj:558

NAJAVA RADIONICE - BIOSIGURNOSNE MJERE NA PČELINJAKU

Na Edukativno-arhivskoj postaji za pčelarstvo Veterinarskog fakulteta u Zagrebu 19. i 26. rujna održat će se radionica “Biosigurnosne mjere na pčelinjaku”. Prijava za radionicu u ponedjeljak 19. rujna primaju se do ovog petka 16. rujna na mail: ivana.tlak@vef.hr


Prikaz radionice

 

Biosigurnosne mjere na pčelinjaku“

 

Područje: Animalna proizvodnja i biotehnologija

 

 

Osoba odgovorna za prijavu i organizaciju

 

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger, Zavod za biologiju i patologiju riba i pčela

Telefon: +3851 2390151; e-mail: ivana.tlak@vef.hr

 

Voditeljica radionice

Prof. dr. sc. Ivana Tlak Gajger

 

Predviđeni broj polaznika:

25-30

 

Uvjetovanost za polaznike:

dr. med. vet. / pčelar

 

Predviđeni datumi održavanja radionice: 19. i 26. rujna 2022.

 

Mjesto održavanja radionice:

Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Edukativno-arhivska postaja za pčelarstvo

 

Troškove sudjelovanja na radionici pokriva Ministarstvo poljoprivrede

 

Obzirom na kontinuirano velike gubitke pčelinjih zajednica, nedovoljnu suradnju pčelara i veterinara, kao i premalog uključivanja veterinara u navedenu problematiku te preporuke Federacije veterinara Europe koje je dano na temelju rezultata provedenog istraživanja unutar veterinarske profesije, istaknuta je potreba kontinuiranog stručnog usavršavanja kao preduvjeta i obveze za zadržavanje radnih mjesta. Također je bitna potreba unaprijeđenja programa cjeloživotnog obrazovanja pčelara i veterinara koji moraju biti u mogućnosti savjesno i s međusobnim uvažavanjem odgovoriti potrebama sektora pčelarstva.

 

PROGRAM RADIONICE

9.00-9.45 Gubitci u pčelarstvu. Važeći normativni akti RH, OIE-a i EU. Uzimanje    anamneze u pčelinjaku.

10.00-11.15 Raspored pčelinjeg legla, peluda i meda na okviru. Poklopci nad zdravim i promijenjenim pčelinjim leglom, izgled zdrave i promijenjene ličinke. Aktivnost pčelinje zajednice.

11.15-11.45 Pauza

11.45 – 12.45 Službeno uzorkovanje. Namjena uzorkovanja. Vrsta, izgled i veličina pojedinih uzoraka. Preventivne mjere za sprječavanje pčelinjih bolesti

13.00-14.00 Stanka za ručak

15.00-17.00 PRAKTIČNI RAD NA PČELINJAKU - Klinički pregled pčelinje zajednice. Obilazak Edukativno-arhivske postaje za pčelarstvo.

Rasprava po skupinama. Kratka pismena provjera stečenog znanja. Upitnik polaznicima o zadovoljstvu tečajem.