Novosti
arhiva/novosti/narodne novine.jpg
11.08.2022 Broj:533

PROGRAM POTPORE PČELARIMA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELINJIH ZAJEDNICA U 2022.

Pravilnik za saniranje šteta uzrokovanih trovanjem pčela je objavljen u Narodnim novinama 92/2022. Rok za podnošenje zahtjeva prema Ministarstvu poljoprivrede je 15 dana i traje od 10. 8. 2022. do 24. 8. 2022.godine.


Obrazac zahtjeva preuzmite OVDJE


„Podnošenje zahtjeva

Članak 7.

(1) Zahtjev se podnosi na obrascu iz Priloga I. koji je sastavni dio ovoga Pravilnika.

(2) Potpisani Zahtjev dostavlja se Ministarstvu isključivo preporučenom pošiljkom s povratnicom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, Ilica 101, 10000 Zagreb, u razdoblju od 15 dana od dana stupanja na snagu ovoga Pravilnika.

(3) Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenog u stavku 2. ovoga članka smatrat će se nepravovremeno podnesenim i neće se razmatrati.

(4) Obrazac Zahtjeva iz stavka 1. ovoga članka objavljuju Ministarstvo i Agencija za plaćanja na svojim službenim mrežnim stranicama (www.poljoprivreda.gov.hr i www.apprrr.hr).“


Poveznica na pravilnik:                                                                                                   

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_08_92_1409.html