Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
02.05.2022 Broj:479

KANDIDATURE ZA PREDSJEDNIKA HPS-a I LISTA EVENTUALNIH DOPREDSJEDNIKA HPS-a

Pregledom dostavljenih kandidatura stručna služba HPS-a utvrdila je da su unutar roka pristigle 3 (tri) kandidature za predsjednika HPS-a s programima kako slijedi:


1. Dražen Kocet; UP „Lipa“ Popovača

Program: http://pcela.hr/dokumenti/Drazen_Kocet_program.pdf

 

2. Slavko Stojanović, PU „Pčela“ Osijek

Program: http://pcela.hr/dokumenti/Slavko_Stojanovic_program.pdf

 

3. Krešo Piljak; PD „Ludbreg“

Program: http://pcela.hr/dokumenti/Kreso_Piljak_program.pdf

 

 

Pregledom dostavljenih kandidatura za članove Upravnog odbora HPS-a stručna služna HPS-a utvrdila je da je unutar roka pristiglo 18 (osamnaest) kandidatura. Sve pristigle kandidature, njih 21. (dvadeset jednu), stručna služba HPS-a je sve kandidature rasporedila po regijama kako slijedi:

·         Lista kandidata za dopredsjednike HPS-a

      http://pcela.hr/dokumenti/A-Lista-kandidata-za-dopredsjednike-HPS-a.pdf