Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
22.04.2022 Broj:475

NAJAVA! IZBORNA SKUPŠTINA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Izborna skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održati će se dana 14. svibnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Hotelu Antunović. Materijali za Skupštinu poslani su na e-mail adrese predstavnika pčelarskih udruga.


Poštovani članovi HPS-a,

Temeljem članka 28. stavka 3. Statuta HPS-a sazivam Skupštinu HPS-a i ovim putem Vas pozivam na redovnu izbornu sjednicu Skupštine HPS-a koja će se održati dana 14. svibnja 2022. godine s početkom u 11:00 sati u Hotelu Antunović, dvorana Beethoven A, Zagrebačka avenija 100A, 10090 Zagreb, a sve u skladu s dostavljenim Pozivom i prijedlogom Dnevnog reda.

U prilogu Vam dostavljamo službeni Poziv na sjednicu Skupštine HPS-a, prijedlog Dnevni red, prijedlog Poslovnika o radu izborne Skupštine te obrazac VJERODAJNICA.

Kopije (scan) ispunjenih, potpisanih i ovjerenih vjerodajnica za potrebe organiziranja Skupštine smatraju se istovjetne originalu te su pravovaljane dostavljene u elektroničkom obliku na e-mail adresu tajnika HPS-a (tajnik@pcela.hr) najkasnije do 1. svibnja 2022. godine u 24:00 sati.

 

Vjerodajnice je potrebno dostaviti i na samu sjednicu Skupštine te predati na ulazu u dvoranu.

Udruga članica HPS-a iz koje su kandidati za članove Upravnog odbora HPS-a i njihovi zamjenici dužna je dostaviti:

(i)                  kandidature za članove Upravnog odbora i njihove zamjenike i

(ii)                pisani dokument (pojedinačno po udruzi ili skupno) iz kojeg je izvjesno da je kandidat udruge članice predlagateljice dobio natpolovičnu podršku udruga članica HPS-a iz te županije

u elektroničkom obliku na e-mail adresu tajnika HPS-a (tajnik@pcela.hr) najkasnije do 1. svibnja 2022. godine u 24:00 sati. Kopije (scan) ispunjenih, potpisanih dokumenata navedenih pod točkama (i) i (ii) smatraju se istovjetne originalu te su pravovaljane dostavljene u elektroničkom obliku.

Kandidature pristigle nakon 1. svibnja 2022. godine neće se uvažiti! Istekom roka za dostavu kandidatura za članove Upravnog odbora tajnik HPS-a će sastaviti listu potencijalnih dopredsjednika raspoređenih po teritorijalnom principu 5 regija u skladu s člankom 32. stavkom 2. Statuta HPS-a te će dana 2. svibnja 2022. godine predmetnu listu objaviti na web stranici HPS-a te dostaviti svim udrugama članicama na znanje elektroničkim putem.

 

Kandidature za predsjednika HPS-a i njihove programe rada udruge članice HPS-a dužne su dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu tajnika HPS-a (tajnik@pcela.hr) najkasnije do 1. svibnja 2022. godine u 24:00 sati. Dana 2. svibnja 2022. godine tajnik HPS-a objavit će na web stranici HPS-a kandidature za predsjednika s njihovim programima rada.

 

Kandidature za članove Nadzornog odbora i Suda časti dostaviti u elektroničkom obliku na e-mail adresu tajnika HPS-a (tajnik@pcela.hr) najkasnije do 1. svibnja 2022. godine u 24:00 sati.

 

Za sva ostala pitanja stojimo Vam na raspolaganju.

 

Lp,

 

Emil Horvatić, mag. iur.

Tajnik Saveza