Novosti
arhiva/novosti/mps-savez.gif
30.12.2021 Broj:451

OD 2023. GODINE PČELARSKOM SEKTORU FINANCIJSKA OMOTNICA NPP-a VEĆA OD 28.000.000 KUNA

Upitom HPS-a od Ministarstva poljoprivrede dobili smo tumačenje buduće financijske omotnice NPP-a za novo programsko razdoblje 2023. – 2027. godina.


Informacija o dodjeli sredstva za pčelarski sektor u novom programskom razdoblju (2023. – 2027.) 
 
Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2019/974 o odobrenju nacionalnih pčelarskih programa određena je visina omotnice za Republiku Hrvatsku i to po godinama za 2020. godinu 14.837.601 kuna, za 2021. godinu 14.844.139 kuna te za 2022. godinu 14.830.663 kune
Vlada Republike Hrvatske je na 71. sjednici održanoj 29. srpnja 2021. godine donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2020. - 2022. godine kojom se povećava pčelarska omotnica za 3.000.000 kuna po godini provedbe NPP-a za 2021. i 2022. godinu. Iznos omotnice za 2021. godinu bio je 18.123.298,80 kuna a za 2022. godinu 18.109.569,48 kuna s tim da je od navedenih iznosa 50 % osigurano iz sredstava Europske Unije a 50 % iz državnog proračuna. 
 
UREDBA (EU) 2021/2115 EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA od 2. prosinca 2021. o utvrđivanju pravila o potpori za strateške planove koje izrađuju države članice u okviru zajedničke poljoprivredne politike (strateški planovi u okviru ZPP-a) i koji se financiraju iz Europskog fonda za jamstva u poljoprivredi (EFJP) i Europskog poljoprivrednog fonda za ruralni razvoj (EPFRR) te o stavljanju izvan snage uredbi (EU) br. 1305/2013 i (EU) br. 1307/2013 definira u članku 55. stavku 4. da države članice pružaju barem isti iznos financiranja kao iznos financijske pomoći Unije. Iznos koji je Republici Hrvatskoj dodijeljen iz proračuna Europske Unije definiran je u Prilogu X navedene Uredbe i iznosi 1.913.290 EUR godišnje. U skladu s navedenim  Republika Hrvatska će osigurati sredstva iz državnog proračuna čiji će iznos biti barem jednak iznosu dodijeljenom od Europske Unije što bi ukupno iznosilo najmanje 3.826.580 EUR.