Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
14.12.2021 Broj:446

OTVORENA ELEKTRONIČKA SKUPŠTINA HRVATSKOG PČELARSKOG SAVEZA

Redovna izvještajna Skupština Hrvatskog pčelarskog saveza za 2020. godinu krenula je s radom na dan 13. prosinca 2021. Dnevni red i materijali poslani su na e-mail adrese delegata udruga čije su vjerodajnice u zadanom roku pristigle u Savez.