Novosti
arhiva/novosti/komarac2.jpg
22.08.2021 Broj:388

SUZBIJANJE KOMARACA NA PODRUČJU OPĆINE GRADIŠTE TE GRADOVA HVARA I STAROG GRADA

Slijedećih dana obavljati će se suzbijanje komaraca u navedenim mjestima.


http://pcela.hr/arhiva/pdf/29_Opcina-Gradiste.PDF

http://pcela.hr/arhiva/pdf/30-Stari-Grad.pdf

http://pcela.hr/arhiva/pdf/31-Hvar.pdf