Novosti
arhiva/novosti/komarac2.jpg
09.07.2021 Broj:371

SUZBIJANJE KOMARACA U PETRINJI TE OPĆINAMA ORLE, CERNA I MALI BUKOVEC

Slijedećih dana obavljati će se suzbijanje komaraca u navedenim mjestima.


http://pcela.hr/arhiva/pdf/15-cerna.PDF

http://pcela.hr/arhiva/pdf/16-mali-bukovec.PDF

http://pcela.hr/arhiva/pdf/17-orle.pdf

http://pcela.hr/arhiva/pdf/18-petrinja.pdf