Novosti
arhiva/novosti/e-savjetovanja.jpg
30.10.2020 Broj:292

E-SAVJETOVANJE: PRIJEDLOG PRAVILNIKA ZA SANIRANJE ŠTETA UZROKOVANIH POMOROM PČELA U MEĐIMURJU

Tema savjetovanja je Nacrt prijedloga Pravilnika o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije


https://esavjetovanja.gov.hr/Econ/MainScreen?EntityId=15178

Opis savjetovanja: Pravilnikom o provedbi Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije propisuje se provedba Programa potpore pčelarima za saniranje šteta uzrokovanih pomorom pčelinjih zajednica na području Međimurske županije (u daljnjem tekstu: Program) donesenog Odlukom Vlade Republike Hrvatske, Klasa: 022-03/20-04/370, Urbroj: 50301-05/27-20-2 od 14. listopada 2020. godine.

Savjetovanje je otvoreno do: 13.11.2020.