Novosti
arhiva/novosti/logo_za_novost.png
12.10.2020 Broj:287

AŽURIRANJE PODATAKA U EVIDENCIJI PČELARA I PČELINJAKA (EPP) ZA 2021. GODINU

Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2020. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2021. godinu.


Temeljem Uredbe EU br. 2015/1366. i važećeg Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše, do 31. 12. 2020. godine obavljat će se prikupljanje podataka za ažuriranje Evidencije pčelara i pčelinjaka (EPP) za 2021. godinu.


Ovim obrazloženjem dajemo naglasak na radnje koje treba poštovati prilikom predaje podataka za  ažuriranje EPP:

OBRAZAC MORA BITI POPUNJEN ČITKO I VELIKIM TISKANIM SLOVIMA.


Prikupljanje podataka za ažuriranje EPP obavlja se u jesenskom razdoblju od 01. rujna do zaključno 31. prosinca 2020. godine. Propisani obrasci čine prilog 2 i prilog 3 važećem Pravilniku o držanju pčela i katastru pčelinje paše.

Svaka Godišnja dojava (prilog 3) ili Upis u EPP (prilog 2) mora biti potpisana od strane pčelara i s upisanim datumom (isključivo od 01. rujna do 31. prosinca 2020. godine).

Naprijed navedeni obrasci ostaju u arhivi udruge, a služe za ažuriranje EPP u 2021. godini.


Kopiju predanog priloga 2 ili priloga 3 mora imati i sam pčelar u vlastitoj arhivi, za slučaj kontrola.

Za točnost podatka navedenih u obrascu 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica, odgovoran je pčelar koji istinitost podataka jamči svojim potpisom. 


Pozivaju se pčelari da u naprijed navedene obrasce upisuju trenutno stanje broja pčelinjih zajednica na svojim pčelinjacima (uzimljene pčelinje zajednice).

Svaki pčelar dužan je predati Prilog 3 - Godišnja dojava broja pčelinjih zajednica povjereniku na čijem području je smješten pčelinjak, neovisno o članstvu u matičnoj udruzi. Ukoliko pčelar ima pčelinjake na području nadležnosti više povjerenika, svakome od povjerenika mora dostaviti godišnju dojavu.


S obzirom na trenutne epidemiološke mjere i potrebe pridržavanja istih obrzac godišnje dojave moguće je predati povjereniku:

- OSOBNO, pčelar predaje original obrasca (prilog 3), a na kopiju koju zadržava pčelar povjerenik mora staviti svoj potpis i datum u svrhu potvrde primitka.

- PUTEM E-MAILA, pčelar mora dostaviti jasno čitljiv scan (presliku) Priloga 3. povjereniku. Povjerenik na mailom zaprimljen Prilog 3 odgovara kratkim mailom potvrde primitka. Ukoliko od povjerenika ne zaprimite potvrdu primitka provjerite uspješnost slanja e-maila. Zaprimljenom godišnjom dojavom smatra se isključivo ona čiji primitak je povjerenik potvrdio.

       E-mail adrese povjerenika nalaze se na internet stranici Hrvatskog pčelarskog saveza.


Ažuriranje EPP za 2021. godinu pčelarima se ne naplaćuje.

Ažuriranjem Evidencije pčelara i pčelinjaka za 2021. godinu, pčelar ostvaruje pravo na subvencije u pčelarstvu (državne i lokalne), potvrde za registraciju pčelarskih vozila, „plavi dizel“, nacionalnu staklenku za med te sva ostala prava koja proizlaze temeljem broja pčelinjih zajednica iz Evidencije pčelara i pčelinjaka u 2021. godini.


Molimo Vas, da u slučaju nejasnoća kontaktirate Hrvatski pčelarski savez na broj telefona 01/4819-536.