Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
16.07.2019 Broj:26

Obavijest o tretmanu komaraca na području grada Gline

Obavještavamo Vas da će stručne ekipe Adria grupe d.o.o. dana 18.07.2019. godine provesti 6. larvicidni, i 5. adulticidni tretman suzbijanja komaraca


GRAD GLINA                                                                                                          Zagreb, 12.07.2019.

GRADSKO POGLAVARSTVO

Trg bana Josipa Jelačića 2

Glina

PREDMET: Suzbijanje komaraca –larvicidni i adulticidni tretman

Poštovani,

Obavještavamo Vas da će stručne ekipe Adria grupe d.o.o. dana 18.07.2019. godine provesti 6. larvicidni,    i 5. adulticidni  tretman suzbijanja komaraca.

Vrsta preparata: Dimilin TB - 2

Insekticid - larvicid za primjenu u javnom zdravstvu, namijenjen je za suzbijanje ličinki komaraca

Aktivna tvar: diflubenzuron 2%, regulator razvoja insekata

Piktogram opasnosti : GHS07, GHS09

Metode primjene:

Dimilin TB – 2: primjena tableta larvicida ubacivanjem u sve vode ili površine koje kroz godinu mogu biti poplavljene izlijevanjem potoka i rijeka ili na njima iza kiša voda ostaje određeno vrijeme te kao takve predstavljaju trajna ili potencijalna žarišta tj. legla.

 • NEOPITROID PREMIUM, permetrin 10,8%, esbiotrin 0,15%, piperonil

   

  Metode primjene:

 • hladni ULV postupak sredstvima s djelatnom tvari na bazi sintetskih piretroida niske toksičnosti, namijenjen za ULV primjenu (miješanje sredstava sa čistom vodom)

  Navedeni preparati su propisno registrirani te posjeduju rješenja Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi za odgovarajuću primjenu u Republici Hrvatskoj

  Planirani datumi: 18.07.2019.. larvicidni  tretman sa početkom u 16:00 sati

                                18.07.2019.  adulticidni   tretman početkom u 20:00sati

  Mjesta tretiranja:

  Larvicidni tretman : Glina,G.Viduševac, D.Viduševac, Prekopa, Kihalac, Marinbrod, Maja, Hađer

  Adulticidni tretman : Glina, Marinbrod, Kihalac, Prekopa, Dvorišće, D. Viduševac, G. Viduševac, G. Selište, D. Selište, Maja, Majske Poljane

  NAPOMENA: U slučaju loših vremenskih prilika tretman će se provesti u prvom mogućem terminu kada budu povoljne vremenske prilike.

   

  Ekipe u sastavu:

 1. Armin Ahmeti, 099 267 9501
 2. Petra Koš

                                                                                                                                                                

               

                                                                                                                                               Sa   štovanjem,              

                                                                                                                   Josip Palversa, Voditelj  DDD odjela       

                                                                                                                                     

                                                                    

 

Za:

1. Grad Glina, gradsko poglavarstvo Trg bana Josipa Jelačića 2, gđa Katica Miličić, gdin Damir Fabijanac

2. Zavod za javno zdravstvo Sisačko - moslavačke županije, Odsjek za DDD

3. Uprava za sanitarnu inspekciju, Služba žup. sanitarne inspekcije, Odsjek za Sisačko – moslavačku županiju

4. Komunalni redar, gdin Mijo Davidović, gdin Stjepan Vrbanec  

5. Hrvatski pčelarski savez

6. Pčelarska udruga Pčelinjak