Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
23.07.2020 Broj:222

ZAGREB adulticidno suzbijanje komaraca

Adulticidno suzbijanje komaraca 27.07.2020., u ranojutarnjem terminu od 04:00 do 07:00 sati Resnički gaj 16 + kanal uz prugu Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo hladnim zamagljivanjem ili toplim zadimljavanjem koristeći ULV strojeve i/ili motorne prskalice


 d.o.o.za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Porečka 11; Zagreb 10 000,
OIB: 72667678548 MB: 1281003
IBAN: HR5523400091110238638
IBAN: HR8624070001100663422
___________________________________________________________________________
e-mail: sanitarna.sluzba@ideko.hr , tel: 01/2371-837 ili 01/2452-791 fax: 01/2371-828
e-mail: administracija@ideko.hr, tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780
www.ideko.hr
REPUBLIKA HRVATSKA
GRAD ZAGREB
Odjel za zdravstvenu ekologiju
Šubićeva 38, Zagreb
Predmet: OPERATIVNI PLAN Suzbijanje ljetnih vrsta komaraca (adulta / krilatica) po
pozivima građana na području Grada Zagreba (tretman – 27.07.2020.)
Poštovani,
Na temelju preuzetih obveza
II. Godišnjeg Ugovora za uslugu preventivne i obavezne
preventivne dezinsekcije na području Grada Zagreba broj 286/2020, Ur.br.:251-26-
31/003-20-10 KLASA: 400-01/18-010-1014
a sukladno Programu mjera i Provedbenom
planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada
Zagreba za 2020. godinu
, tvrtka ID EKO d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj
Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.
? Planirane aktivnosti
Na lokacijama na kojima je aktivnost ljetnih vrsta komaraca izrazito jaka, izvršitelj će provoditi
suzbijanje ljetnih komaraca (odrasle jedinke) na ciljanim područjima na kojima je izmjerena
povećana brojnost komaraca prema nalazima uzorkovanja te je zabilježen povećani broj pritužbi
građana na pojavu komaraca.
Izvršitelji će odrediti ograničenu površinu za provedbu
adulticidnog tretmana do najviše 1ha.
Suzbijanje komaraca planira se provesti hladnim zamagljivanjem ili toplim zadimljavanjem, u ranim
jutarnjim satima, insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva
zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.
Legla tigrastog komarca najčešće stvaraju građani (umjetna gnijezda) posude u vrtovima,
spremnici s vodom u okućnicama, vaze na grobljima, začepljeni oluci, odbačen krupni otpad,
autogume…
Građani i vlasnici objekta u okolici lokacije u kojoj se provodi adulticidno suzbijanje komaraca se
obavještavaju lijepljenjem letaka na oglasne ploče 3 dana prije provedbe dezinsekcije.
? Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:
Suzbijanje krilatica planiramo provesti u razdoblju:
27.07.2020., u ranojutarnjem terminu od 04:00 do 07:00 sati prema niže navedenom
rasporedu:
1. Resnički gaj 16 + kanal uz prugu
d.o.o.za dezinfekciju, dezinsekciju i deratizaciju
Porečka 11; Zagreb 10 000,
OIB: 72667678548 MB: 1281003
IBAN: HR5523400091110238638
IBAN: HR8624070001100663422
___________________________________________________________________________
e-mail: sanitarna.sluzba@ideko.hr , tel: 01/2371-837 ili 01/2452-791 fax: 01/2371-828
e-mail: administracija@ideko.hr, tel: 01/2452-790, fax: 01/2452-780
www.ideko.hr
? Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti
Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo hladnim zamagljivanjem ili toplim
zadimljavanjem koristeći ULV strojeve i/ili motorne prskalice.
Sredstvo: NEOPITROID PREMIUM, piretroidni insekticidi (SINTETSKI PIRETRIN), kojeg ćemo
primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.
? Obavijesti građanima i pčelarima
Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme tretiranja te da zatvore prozore, a
naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao izazvati
iritaciju dišnih putova.
Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da pčelama
onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.
Napomena: U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA, ISTE ĆEMO
OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O ČEMU ĆEMO
PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.
? Popis djelatnika koji će biti zaduženi za izvršenje planiranih aktivnosti
Na poslovima suzbijanja komaraca biti će angažirani sljedeći djelatnici:
Dario Baranašić, dr. med. vet. (098/555-013)
Nikola Pažin sanit. teh. (091/1777-146)
Filip Šimić, mag. ing. agr.
Kontakt osoba:
Petra Mustapić, dipl. ing. univ. spec. (01 2452 791)
U Zagrebu, 23.07.2020. godine
S poštovanjem,
ID EKO d.o.o.
Petra Mustapić dipl. ing. univ. spec.
Na znanje:
1. Grad Zagreb, GU za zdravstvo, Odjel za zdravstvenu ekologiju, Dr. sc. Dragan Grubiša, dipl.ing.kem.teh.
2. Zavod za javno zdravstvo „Dr.Andrija Štampar“, Mr.sc. Ana Klobučar, prof.biol.
3. Državna uprava za zaštitu i spašavanje
4. Pčelari
5. Dnevni i radijski tisak
6. Arhiva, ovdje