Novosti
arhiva/novosti/komarac-mala.gif
18.07.2020 Broj:218

Suzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo

OPERATIVNI PLAN – Suzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo u terminu 23 .07.2020.


EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju

HR-10 000 ZAGREB

Črnkovečka 9a

Matični broj: 1270109                                                                                                       

OIB: 38001831721

e-mail: eko-deratizacija@zg.t-com.hr                                               

IBAN : HR4724020061100429359             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                             DUGOSELSKI KOMUNALNI I PODUZETNIČKI CENTAR

                                                                             A.MIHANOVIĆA 1

Dugo Selo

 

Predmet: OPERATIVNI PLANSuzbijanje komaraca na području grada Dugo Selo

u terminu   23 .07.2020.

 

 

 

Poštovani,

 

 

       Sukladno preuzetim obvezama prema ugovoru KLASA 363-02/20-04/04, URBROJ:238/07-27-01-20-22  o obavljanju usluga dezinsekcije komaraca na području Grada Dugo Selo tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca (adulticidni  tretman).

 

?  Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na području Grada Dugo Selo.

 

Suzbijanje komaraca –krilatica planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem  insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.

 

 

 

?  Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:

Suzbijanje krilatica planiramo provesti: