Novosti
arhiva/novosti/komarac-mala.gif
18.07.2020 Broj:217

Dezinsekcija komaraca

Dezinsekcija komaraca adultni tretman na području Općine Dvor za područje uz rijeku Unu od naselja Matijevići do naselja Volinje u terminu 24 .07.2020.


EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju

HR-10 000 ZAGREB

Črnkovečka 9a

Matični broj: 1270109                                                                                                       

OIB: 38001831721

e-mail: eko-deratizacija@zg.t-com.hr                                               

IBAN : HR4724020061100429359             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINA DVOR

                                                                              44440 DVOR

TRG BANA JOSIPA JELAČIĆA 10                                                

 

Predmet: OPERATIVNI PLAN – Dezinsekcija komaraca adultni tretman na području Općine Dvor  za područje  uz rijeku Unu od naselja Matijevići do naselja Volinje

u terminu   24 .07.2020.

 

 

 

Poštovani,

 

 

       Sukladno preuzetim obvezama prema ponudi 126-2020 od 01.07.2020 a na temelju narudžbenice  br.31/2020  tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca (adulticidni  tretman).

 

?  Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na području općine Dvor uz rijeku Unu od naselja Matijevići do naselja Volinje .

 

Suzbijanje komaraca –krilatica planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem  insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.