Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
03.07.2020 Broj:209

OPERATIVNI PLAN ? Suzbijanje komaraca (adulta/krilatica) na području Općine Stupnik

Provođenje suzbijanje komaraca (odraslih jedinki) na utvrđenim i registriranim žarištima krilatica, na kojima je zabilježena povećana brojnost komaraca prema uzorkovanjima, i prema nekolicini pritužbi građana na pojavu komaraca. Suzbijanje krilatica planira se provesti dana: 06.07.2020.


OPĆINA STUPNIK
Gornjostupnička 33
10255 Gornji Stupnik


Predmet:
OPERATIVNI PLAN ? Suzbijanje komaraca (adulta/krilatica) na području
Općine Stupnik


Poštovani,
temeljem sklopljenog Ugovora, KLASA: 543-05/20-01/01, URBROJ: 238/28-02-20-9,
a sukladno Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne
preventivne dezinsekcije komaraca na području Općine Stupnik za 2020. godinu,
tvrtka EKO STANDARD d.o.o. kao ovlašteni izvoditelj šaljemo Vam Operativni plan
kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.

OPERATIVNI PLAN:


1. Provođenje suzbijanje komaraca (odraslih jedinki) na utvrđenim i registriranim
žarištima krilatica, na kojima je zabilježena povećana brojnost komaraca prema
uzorkovanjima, i prema nekolicini pritužbi građana na pojavu komaraca. Suzbijanje
krilatica planira se provesti dana:
ü 06.07.2020.
ü U vremenskom periodu od 19.00-21.00 sati.
ü Suzbijanje će obuhvatiti područja naselja Općine Stupnik (Gornji Stupnik,
Donji Stupnik, Stupnički Obrež.


2. Suzbijanje krilatica ? adulticidni tretman provoditi će se u naseljenim
područjima hladnim orošavanjem koristeći ULV stroj (MOBILSTAR E). Nakon
provedene akcije suzbijanja krilatica provoditi će se praćenje brojnosti krilatica
kako bi se procijenila uspješnost provođenja adulticidnog tretmana.


3. Sredstvo kojim će se provoditi tretman je Neopitroid premium, piretroidni
insekticid (sintetski piretrin), kojeg ćemo primijeniti prikladnim uređajima i sukladno
pravilima struke, a kao otapalo upotrijebiti će se voda.


4. Prilikom provedbe tretmana tvrtka EKO STANDARD u svojim akcijama koristi
najnovija i provjerena sredstva namijenjena uporabi u javnom zdravstvu i
komunalnoj higijeni, te posjeduje sva potrebna rješenja i dozvole nadležnih
državnih tijela (Ministarstva zdravstva RH i ostalo).

 

 
5. Djelatnici tvrtke koji provode mjere DDD-a posjeduju certifikate Hrvatskog
zavoda za toksikologiju I antidoping za rad s kemikalijama, te kontinuirano
pohađaju trajne stručne edukacije u organizaciji Hrvatske udruge za DDD.
Obavijest građani/pčelari
Što se tiče obavijesti za građane oni se mole da bez potrebe ne izlaze na ulicu u
vrijeme zamagljivanja, a naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi
preparatimogao izazvati neki od oblika iritacije dišnih puteva.
Ukoliko na području koji se tretira postoje pčelari koji drže košnice, molim iste da
pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca. Ujedno tako
kontaktirani smo i Hrvatski pčelarski Savez te ih obavijestili o početku tretmana.


Napomena:
U slučaju loših vremenskih uvjeta tijekom planirane akcije, iste će se obaviti u
prvom mogućem povoljnom periodu, o čemu ćemo Vas pravodobno obavijestiti.
S poštovanjem,
EKO STANDRAD d.o.o.
Direktor : Zlatko Ostović
Zagreb, 03.07.2020.