Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
03.07.2020 Broj:208

: OPERATIVNI PLAN – Suzbijanje ljetnih vrsta letećih komaraca prema pritužbama građana na području

Na temelju preuzetih obveza iz Ugovora za uslugu preventivne i obavezne preventivne dezinsekcije na području Grada Zagreba za 2020. godinu., a sukladno Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2020. godinu, tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.


 REPUBLIKA HRVATSKA

GRAD ZAGREB

 

Predmet: OPERATIVNI PLANSuzbijanje ljetnih vrsta letećih komaraca prema pritužbama građana  na području Grada Zagreba  (07.07.2020 .)

 

 

Poštovani,

 

Na temelju preuzetih obveza iz Ugovora za uslugu preventivne i obavezne preventivne dezinsekcije na području Grada Zagreba za 2020. godinu., a sukladno Programu mjera i Provedbenom planu preventivne i obvezne preventivne dezinsekcije komaraca na području Grada Zagreba za 2020. godinu,  tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca.

 

?  Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na  (ciljanim područjima) na kojima je izmjerena povećana brojnost komaraca prema nalazima uzorkovanja te je zabilježen povećani broj pritužbi građana na pojavu komaraca.

Suzbijanje komaraca planira se provesti hladnim  ULV zamagljivanjem (ovisno o području na kojem će se komarci suzbijati , u ranim jutarnjim satima odnosno kasno poslijepodnevnim satima, insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.

 

?  Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:

Suzbijanje krilatica planiramo provesti u razdoblju:

od 07.07.2020., u ranojutarnjem terminu  od 5:00 do 06:30 sati.

prema niže navedenom rasporedu:

 

01. DAN  –    utorak  07.07.2020.

 

 

·          Područje - Podsljeme :  Mlinovi 123 -155 ,Grabeščica, Pirovec Gornji

·          Područje – Podsljeme : Gračansko Borje, Isce 76-90 , 37-55

·          Područje Gornji Grad – Medveščak : Remetska cesta 1-11,( park)

 

 

 

?  Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti

Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo u naseljenim područjima hladnim orošavanjem koristeći ULV strojeve (MOBILSTAR E).

Nakon svake akcije suzbijanja krilatica  vršiti ćemo  praćenje brojnosti krilatica kako bi se procijenila uspješnost provedenih adulticidnih akcija.

Sredstvo: NEOPITROID PREMIUM, piretroidni insekticidi (SINTETSKI PIRETRIN), kojeg ćemo primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.

 

?  Obavijesti građanima i pčelarima

Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao izazvati iritaciju dišnih putova.

Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.

 

Napomena: U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA, ISTE ĆEMO OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O ČEMU ĆEMO PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.

 

S poštovanjem,

 

ZAGREB, 02.07.2020. godine

 

                                                                                    

Za EKO-DERATIZACIJU d.o.o.       

Stjepan Presnec, direktor                                                                                                 

 

 

        

 Na znanje:

1.     Nastavni zavod za javno zdravsto dr.Andrija Štampar

2.     Pčelari

3.     Gradski ured za zdravstvo grada Zagreba