Novosti
arhiva/novosti/images/_def_news.jpg
05.07.2019 Broj:19

Tretman komaraca na području Općine Rugvica

Obavijest o promjeni Operativnog plana za izvršenje adulticidnog tretmana komaraca na području Općine Rugvica zbog tehničkih razloga, tretman će se u preostalim mjestima provesti u ponedjeljak 08.07.2019. godine.


EKO-DERATIZACIJA d.o.o.

za deratizaciju, dezinsekciju i dezinfekciju

HR-10 000 ZAGREB

Črnkovečka 9a

Matični broj: 1270109                                                                                                       

OIB: 38001831721

e-mail: eko-deratizacija@zg.t-com.hr                                               

IBAN : HR4724020061100429359             

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ZAGREBAČKA ŽUPANIJA

                                                                             OPĆINA RUGVICA

                                                                             Trg Josipa Predavca 1

Rugvica

 

 

Predmet: OPERATIVNI PLANSuzbijanje komaraca na području općine Rugvica dana            08.07.2019.

 

 

Poštovani,

 

 

       Sukladno preuzetim obvezama na temelju Ugovora  tvrtka EKO-DERATIZACIJA d.o.o. kao ovlašteni izvršitelj dostavlja Vam ovaj Operativni plan kao najavu planiranih aktivnosti vezanih uz suzbijanje komaraca (adulticidni  tretman).

 

 • Planirane aktivnosti

Planira se provesti suzbijanje komaraca (odrasle jedinke) na području naselja općine Rugvica.

Suzbijanje komaraca –krilatica planira se provesti hladnim ULV zamagljivanjem u ranim jutarnjim satima insekticidima odobrenim od Svjetske zdravstvene organizacije i Ministarstva zdravlja RH za primjenu u naseljenim područjima.

 

 • Popis površina i prostorni i vremenski raspored aktivnosti:

  Suzbijanje krilatica planiramo provesti:

  08.07.2019. (ponedjeljak)

 • u ranojutarnjem terminu  od 04:30 do 07:00 sati

prema niže navedenom rasporedu:

   Naselja:  Oborovo, Preseka Oborovksa, Novaki Oborovski, Rugvica, Okunščak, Čista Mlaka, Novaki Nartski, Trstenik Nartski, Otok Nartski, Jalševec Nartski

 

 • u kasno poslijepodnevnom terminu  od 18:30 do 21:00 sati

prema niže navedenom rasporedu:

 Naselja: Hruščica, Sop, Otok Svibovski, Svibje, Črnec Rugvički, Črnec Dugoselski, Donja Greda, Obedišće Ježevsko, Ježevo.

 

 • Opis tehnološke primjene sa popisom sredstava i opreme koja će se koristiti

Suzbijanje krilatica – adulticidni tretman vršiti ćemo u naseljenim područjima hladnim zamagljivanjem koristeći ULV strojeve (MOBILSTAR E).

Sredstvo: NEOPITROID PREMIUM (sintetski piretrin)), kojeg ćemo primijeniti prikladnim uređajima. Kao otapalo koristiti će se voda.

 

 

 • Obavijesti građanima i pčelarima

  Pozivaju se građani da bez potrebe ne izlaze na ulicu u vrijeme zamagljivanja, a naročito se to odnosi na osjetljivije osobe kod kojih bi preparati koji se koristi mogao izazvati iritaciju dišnih putova.

  Ukoliko na obuhvaćenom području postoje pčelari drže košnice, umoljavamo iste da pčelama onemoguće izlaz iz košnica na dan suzbijanja komaraca.

   

  U SLUČAJU LOŠIH VREMENSKIH PRILIKA TIJEKOM PLANIRANIH AKCIJA, ISTE ĆEMO OBUSTAVITI I OBAVITI U PRVOM MOGUĆEM POVOLJNOM TERMINU, O ČEMU ĆEMO PRAVODOBNO POSLATI OBAVIJESTI.

   

 • Kontakt osoba  koja će biti zadužena za izvršenje planiranih aktivnosti

Kontakt osoba:  TOMISLAV PUHMAJER, san. inž.- 098/422-861

                   

S poštovanjem,

ZAGREB, 05.07.2019. godine

Stjepan Presnec, direktor                                                                                    

EKO-DERATIZACIJA d.o.o.                                                                                   

Na znanje:

 1. Općina Rugvica

 2. Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

 3. Pčelari

 4. Mediji

 5. Arhiva, ovdje