Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
4.05.2020 Broj:178

DOPUNA PRAVILNIKA ZA PROVEDBU MJERA NPP-A ZA RAZDOBLJE 2020. - 2022. GODINE.

U Narodnim novinama broj 53/2020 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika za provedbu mjera NPP-a za razdoblje 2020. - 2022. godine. Predmetne se dopune odnose na utvrđenje rokova za dopunu zahtjeva i dokumentaciji Agenciji za plaćanje, a za sufinanciranje mjera predviđenih NPP-om.


U Narodnim novinama broj 53/2020 objavljen je Pravilnik o dopuni Pravilnika za provedbu mjera NPP-a za razdoblje 2020. - 2022. godine.


 https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_53_1067.html


Predmetne se dopune odnose na utvrđenje rokova za dopunu zahtjeva i dokumentaciji Agenciji za plaćanje, a za sufinanciranje mjera predviđenih NPP-om.