Novosti
arhiva/novosti/mps-logo.gif
4.05.2020 Broj:177

TUMAČENJE MINISTARSTVA POLJOPRIVREDE U VEZI DOSELJAVANJA PČELA NA PAŠU

U cilju otklanjanja svih dvojbi oko obveza pčelara i postupanja povjerenika pašnog reda u vezi s doseljavanjem pčela kod vremenski nepredvidive paše (članak 11. stavak 2. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/08, 29/13, 43/13 i 6/14), objavljujemo službeno tumačenje Ministarstva poljoprivrede od 30. travnja 2020. godine o istom.


Poštovani pčelari,

U cilju otklanjanja svih dvojbi oko obveza pčelara i postupanja povjerenika pašnog reda u vezi s doseljavanjem pčela kod vremenski nepredvidive paše (članak 11. stavak 2. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (NN 18/08, 29/13, 43/13 i 6/14), objavljujemo službeno tumačenje Ministarstva poljoprivrede od 30. travnja 2020. godine o istom.

 

"Poštovani,

uputili ste zamolbu Ministarstvu poljoprivrede za službenim tumačenjem odredbi članka 11. stavka 2. Pravilnika o držanju pčela i katastru pčelinje paše (Narodne novine br. 18/08, 29/13, 42/13 i 65/14) (dalje u tekstu: Pravilnik o držanju pčela) koji glasi: 

 

(2) Ako pčelar samostalno dogovori s vlasnikom odnosno korisnikom zemljišta smještaj pčelinjih zajednica, dužan je o istome obavijestiti Povjerenika u roku od 48 sati od postignutog dogovora.

 

Pravilnik o držanju pčela detaljno propisuje obveze koje pčelar mora ispoštivati prilikom doseljavanja na određenu lokaciju. Mišljenja smo da direktan dogovor pčelara s vlasnikom ili korisnikom zemljišta olakšava povjereniku pašnog reda provedbu postupaka planiranja lokacija pogodnih za pasište i ujedno stavlja navedenog pčelara u prioritetan red za dobivanje suglasnosti od strane povjerenika pašnog reda, ukoliko je smještaj pčelinjaka u skladu s uvjetima propisanim Pravilnikom pašnog reda. Dogovor s vlasnikom ili korisnikom zemljišta obvezuje na javljanje istog u roku 48 sati povjereniku pašnog reda no nikako ne može značiti ne traženje suglasnosti za doseljavanje ili zaobilaženje poštivanja propisanih udaljenosti i ostalih uvjeta u skladu s Pravilnikom o držanju pčela.

 

Zaključno, držimo da je i u slučaju primjene članka 11. stavak 2. Pravilnika o držanju pčela obvezna procedura prijave povjereniku pašnog reda na propisanom obrascu dostavom potrebnih podataka te traženje suglasnosti za doseljavanje pčelinjih zajednica na traženu lokaciju pasišta."