Novosti
arhiva/novosti/med-mala.gif
30.04.2020 Broj:175

ODLUKA O DOPUNI ODLUKE O POSEBNOM NAČINU RADA TRŽNICA ZA VRIJEME KORONAVIRUSA

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o dopuni odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme koronavirusa kojom se dozvoljava prodaja meda i pčelinjih proizvoda.


Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske donio je Odluku o dopuni odluke o posebnom načinu rada tržnica za vrijeme koronavirusa kojom se na tržnicama dozvoljava prodaja meda i pčelinjih proizvoda.


https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2020_04_51_1038.html