Novosti
arhiva/novosti/mps-logo.gif
5.04.2020 Broj:153

UPUTA - Propusnica za OPG-ove radi obavljanja nužnih poljoprivrednih radova

Ministarstvo poljoprivrede objavilo je pojašnjenje i dopunjenu uputu za izdavanje propusnica poljoprivrednicima u svrhu obavljanja nužnih poljoprivrednih radova.


Zahtjev za izdavanje propusnica  i dalje se podnosi putem linka www.savjetodavna.hr/propusnice .

Službenici Ministarstva poljoprivrede zaprimaju Zahtjeve putem e-maila, telefona ili web forme www.savjetodavna.hr/propusnice te se organizira način podjele i obrade zahtjeva unutar službe.

Propusnice se i dalje šalju elektronskim putem (putem elektronske pošte te aplikacija Viber i WhatsApp) ili se mogu preuzeti u područnim uredima Ministarstva poljoprivrede (dežurni uredi i to samo u slučaju ako nije moguće poslati elektronskim putem ili aplikacijom).

Novosti u izdavanju propusnica su:

  • OPG-i upisani u registar poreznih obveznika (RPO) podnose Zahtjev za Propusnicu putem sustava Ministarstva poljoprivrede i to za nositelja i članove

  • Za samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva (SOPG) uvedena je mogućnost podnošenja Zahtjeva i za nositelja i za jednog člana kućanstva koji mora imati istu adresu prebivališta kao i nositelj. Dakle, samoopskrbna poljoprivredna gospodarstva mogu podnijeti Zahtjev za nositelja i maksimalno jednog člana kućanstva

  • Mogućnost podnošenja Zahtjeva za izdavanjem propusnice za SEZONSKE RADNIKE na poljoprivrednim gospodarstvima. Zahtjev podnosi nositelj OPG-a na kojem rade sezonski radnici. Nositelj OPG-a podnosi Zahtjev za svakog sezonskog radnika pojedinačno. U Zahtjevu je izvršena izmjena tako da je dodano kod kućice upisa člana/sezonskog radnika. Propusnica za sezonske radnike na OPG-u može se izdati isključivo za potrebe provedbe poljoprivrednih aktivnosti na OPG-u/Sezonski rad na OPG-u.

U zahtjevu obavezno mora biti naveden razlog zbog kojeg se traži Propusnica, relacija za koju je Propusnica nužno potrebna i razdoblje za koje se traži. Propusnica se izdaje na razdoblje koje ne može biti duže od 14 dana.

Prilikom podnošenja Zahtjeva za izdavanje Propusnica za OPG, može se podnijeti zahtjev za nositelja OPG-a i maksimalno do 50% članova OPG-a.

Fizičke osobe koje imaju potrebu za obavljanjem nužnih poljoprivrednih radova izvan svog mjesta prebivališta i stalnog boravka u Republici Hrvatskoj Zahtjev za Propusnice podnose nadležnom stožeru civilne zaštite. Ova kategorija odnosi se na one fizičke osobe koje nisu evidentirane niti u jednoj od navedenih evidencija/registara: u evidenciji posjednika domaćih životinja (IKG), Upisniku poljoprivrednika (MIBPG) i/ili u Evidenciji pčelara (registrirani u Hrvatskom pčelarskom savezu).

Sve već izdane propusnice vrijede do vremena naznačenog u propusnici.

Sustav e-građani koristiti će se za kontrolu izdanih propusnica.