Novosti
arhiva/novosti/_def_news.gif
26.03.2020 Broj:140

Seljenje pčela neće biti ugroženo

Zbog trenutne epidemiološke situacije te širenja infekcije COVID-19 u svrhu zaštite zdravlja ljudi Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane uz suglasnost Nacionalnog stožera civilne zaštite RH odgodila je provedbu mjera propisanih Naredbom o mjerama zaštite životinja od zaraznih i nametničkih bolesti i njihovom financiranju u 2020. godini (Narodne novine, broj 7/20) do 19. travnja 2020. na području cijele zemlje. Tom mjerom nije zabranjeno seljenje pčela.


Način organizacije rada veterinarske službe provodi se do tog datuma sukladno uputi koja je javno dostupna na mrežnim stranicama Uprave http://www.veterinarstvo.hr/UserDocsImages/Zdravlje_zivotinja/Organizacija%20provedbe%20mjera%20zdravlja%20%C5%BEivotinja%20i%20sigurnosti%20hrane%20u%20RH%20-%20COVID-19.pdf