Novosti




arhiva/novosti/_def_news.gif
25.03.2020 Broj:137

PRIMJER PROPUSNICE

Dragi pčelari, u nastavku dostavljamo, kao jedan od mogućih primjera rješenja, postupak koji je propisao nadležni Stožer CZ jedne od naših županija, te je izgledno da će to biti rješenje za čitavu državu. Naravno, uz uvažavanje prioriteta epidemiološke situacije.





Dragi pčelari, u nastavku dostavljamo, kao jedan od mogućih primjera rješenja, postupak koji je propisao nadležni Stožer CZ jedne od naših županija, te je izgledno da će to biti rješenje za čitavu državu. Naravno, uz uvažavanje prioriteta epidemiološke situacije.


 


Sukladno Odluci o zabrani napuštanja prebivališta i stalnog boravka u RH, propisana su izuzeća na koja se navedena zabrana ne odnosi uz uvjet posjedovanja valjanog dokumenta "Propusnice", a koja se između ostalog izdaje i u svrhu putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće. To se odnosi i na poslove koje obavljaju pravne osobe (trgovačka društva, obrti, OPG-ovi) i fizičke osobe u sektoru pčelarstva odnosno pčelari.


 


"Propusnice za ulazak i izlazak s područja prebivališta ili stalnog boravišta izdaju, ovjeravaju i potpisuju: za putovanja na posao i s posla ako je obavljanje posla neophodno i ne može se obaviti od kuće  - odgovorne osobe u pravnoj osobi" u OPG - je to vlasnik opg-a, u trgovačkom društvu je to direktor, u obtima - vlasnik obrta.


 


Fizičke osobe koje nemaju registriranu djelatnost u nekom od navedenih pravnih oblika takvu propusnicu pribavljaju od nadležnog stožera civilne zaštite prema mjestu prebivališta (Grad ili Općina).


 


Predložak obrasca propusnice dostavljamo Vam u privitku, te se isti može sukladno svojoj nadležnosti proslijediti gospodarskim subjektima u sektoru pčelarstva.


 


OBRAZACPROPUSNICE