Novosti
arhiva/novosti/fina.jpg
27.12.2019 Broj:104

U POSLOVNICAMA FINE DO KRAJA GODINE PROVJERITE STATUS UDRUGE U REGISTRU STVARNIH VLASNIKA

Obavještavamo osobe za zastupanje pčelarskih udruga da do 31. 12. 2019, moraju provjeriti status ili obaviti upis u Registar stvarnih vlasnika.


U Registar stvarnih vlasnika preuzeti su podaci o udrugama iz Registra udruga RH koji vodi Ministarstvo uprave. Slijedom navedenoga u Registar stvarnih vlasnika upisani su podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje udruge koje se smatraju stvarnim vlasnikom/icima udruge, a naknadna ažuriranja i promjene podataka dužne su izvršiti osobe ovlaštene za zastupanje udruge na način propisan Pravilnikom

 

Za određeni broj udruga podatke o stvarnom vlasniku nije bilo moguće preuzeti iz Registra udruga RH, iz jednog od sljedećih razloga:

  • jer udruga nije postupila sukladno čl. 55. st. 1. Zakona o udrugama (NN, br. 74/14), tj. nije uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama ili
  • nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili o OIB-u osobie/osobama ovlaštenimh za zastupanje u Registru udruga RH i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar.

 

Informaciju je li udruga uskladila svoj statut sa Zakonom o udrugama i jesu li evidentirani podaci o osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga RH, udruga može provjeriti na stranici Ministarstva uprave, Registar udruga Republike Hrvatske. Ako statut udruge nije usklađen sa Zakonom o udrugama (NN, br. 74/14) i/ili nedostaje podatak o OIB-u udruge i/ili osobi/osobama ovlaštenim za zastupanje u Registru udruga i/ili nedostaje ili je pogrešno upisan neki od podataka koji su predmet upisa u Registar, udruga se treba obratiti Ministarstvu uprave radi usklađivanja i/ili dopune podataka. Te su udruge u obvezi do 31. prosinca 2019. godine obaviti prijavu upisa u Registar stvarnih vlasnika podnošenjem popunjenoga obrasca o stvarnim vlasnicima u neku od Fininih poslovnica ili putem web aplikacije uz korištenje digitalnoga certifikata.