idp:465 Udruge Hrvatskog pčelarskog saveza

Udruga

Osnovni podaci o udruzi


Osnovni podaci o udruzi

Opis Podatak
Id broj 465
Naziv PČELARSKA UDRUGA "LIJESKA"
Skraćeni naziv PU L"IJESKA"
OIB 42211829333
Županija 1 - ZAGREBAČKA
Sjedište KRAVARSKO
Kontakt 091 1506 677
Predsjednik KOMPES IVICA
Kontakt predsjednika 091 150 66 77
E-mail kompesivica@gmail.com