idp:484 Udruge Hrvatskog pčelarskog saveza

Udruga

Osnovni podaci o udruzi


Osnovni podaci o udruzi

Opis Podatak
Id broj 484
Naziv PČELARSKA UDRUGA MEDUN SABORSKO
Skraćeni naziv
OIB 83867788553
Županija 4 - KARLOVAČKA
Sjedište SABORSKO
Kontakt
Predsjednik KOVAČIĆ MILAN
Kontakt predsjednika
E-mail