Novosti
arhiva/novosti/narodne novine.jpg
09.08.2022 Broj:531

NOVE IZMJENE ZAKONA O SIGURNOSTI PROMETA NA CESTAMA POVOLJNIJE ZA PČELARE

Na prijedlog Hrvatskog pčelarskog saveza izmijenjena je Točka 31. Zakona o sigurnosti prometa na cestama koja u povoljniji položaj stavlja vlasnike pčelarskih vozila. Izmjena predmetnog Zakona objavljena je Narodnim novinama 85/2022 od 22. srpnja 2022.


Nakon višegodišnjih nastojanja Saveza da se bolje definira status pčelarskog vozila napokon je navedeno tako da omogućuje pčelarima vlasnicima pčelarskih vozila slobodan prijevoz različite pčelarske opreme i pomagala a ne samo pčelinjih zajednica.

 

Predmetni članak definiran je tako da glasi:

Točka 31. mijenja se i glasi:

»31) »pčelarsko vozilo« je motorno ili priključno vozilo namijenjeno ili konstrukcijski prilagođeno za prijevoz pčelinjih zajednica (košnica), pčelinjih proizvoda, pomagala, pribora, opreme i materijala potrebnih za provedbu aktivnosti pčelarske proizvodnje te se na njemu ne smije prevoziti teret u druge svrhe, a koje je po posebnom propisu koji donosi ministar nadležan za poljoprivredu, uz prethodnu suglasnost ministra nadležnog za poslove prometa i ministra nadležnog za unutarnje poslove, razvrstano u kategoriju pčelarskih vozila,«.

 

Više u Narodnim novinama 85/2022:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2022_07_85_1288.html