Novosti
arhiva/novosti/ePI.jpg
12.02.2021 Broj:316

KARTICE ZA PLAVI DIZEL

Stare kartice za plavi dizel vrijede i dalje, a kvote plavog dizela za pčelare biti će dodjeljene do kraja veljače. Nove poljoprivredne kartice koje OPG dobije nakon usklađivanja poljoprivrednog gospodarstva zamjeniti će stare. Postupak provjere kvote i korištenja je isti kao i kod starih kartica.


Više na linku:

Uspostava govornog automata za Upit u stanjeraspoloživih količina Plavog dizela za korisnike ePI