Od  23. 4. 2019. do 26. 4. 2019. godine u vrijeme od 06-11 sati te od 16-20 sati,  tvrtka Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Bjelovar izvršit će aviotretiranje šumskih površina,  suzbijanje gusjenica hrastovog četnjaka  biološkim insekticidom Foray  48 B. Obavještavamo pčelare da spomenuto sredstvo nije svrstano u skupinu otrova, te nije opasno za ljude, biljke ni životinje, dakle nije opasno niti za pčele.  Aviotretiranje odnosno suzbijanje hrastovog četnjaka metodom primjene iz zraka planiramo obaviti u gore navedenom vremenu  što ovisi o vremenskim uvjetima  na području slijedećih  Šumarija i Gospodarskih jedinica:

  1. ŠUMARIJA BJELOVAR – (GOSPODRSKA JEDINICA „BOLČANSKI ŽABLJAČKI LUG“) : ODJELI: 58 – 63, u blizini naselja Obrovnica, Galovac i Kolarovo Selo i (GOSPODARSKA JEDINICA „ČESMA“) : ODJELI: 29 – 63, u blizini naselja Malo Korenovo, Veliko Korenovo i Narta
  2. ŠUMARIJA ČAZMA – ( GOSPODARSKA JEDINICA „ČAZMANSKE NIZINSKE ŠUME“) : ODJELI: 3,5, 72, 73 i 74 u blizini naselja Palančani,  Opčevac, Sisčani i Komuševac

U ime Hrvatskih šuma posao suzbijanja gusjenica hrastovog četnjaka odradit će ovlaštena tvrtka Air-tractor iz Osijeka.

Foray 48B je koncentrirana suspenzija koja sadržava Bacillus thuringiensis subsp.  Kurstaki var. Berliner, selektivni biološki insekticid za suzbijanje gusjenica u šumarstvu.

Registracija sredstva za zaštitu bilja  broj: UP/I-320-20/06-01/12, ur.broj: 525-02-06-3 od 25.5.2006. godine i produljenje registracije broj: UP/I-320-20/14-01/41 od 28.01.2014. godine.

 

U Bjelovaru, 16.04.2019. godine

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
UŠP BJELOVAR
RUKOVODITELJICA ODJELA ZA EKOLOGIJU
Željka Bakran, dipl.ing.šum.

Do NOT follow this link or you will be banned from the site!