Nadzorni odbor

STIPAN KOVAČIĆ, predsjednik, GSM: 098/406-950
KREŠO PILJAK, član, GSM: 091/330-6197
MAJA DRAŽIĆ, član, GSM: 098/309-907