Archive for category Aktualno

Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019)  rokovi su sljedeći:   − 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru: − Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja. Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa […]

Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019)  rokovi su sljedeći:

 

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

 1. a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,
 2. b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i
 3. c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.

– pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU  sudjelovati u ovoj mjeri

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Kontrola i suzbijanje varooze, princip provedbe mjere isti je kao i lani.

 

20.4.2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:  

− Tehnička pomoć pčelarima

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

 1. a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,
 2. b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,
 3. c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,
 4. d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,
 5. e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,
 6. f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,

U popisu opreme i pomagala koja za koju je moguće ostvariti povrat sredstava (oznaka ***) tri zvjezdice označava opremu za koju je potrebno uz zahtjev priložiti i tehničke karakteristike kupljenog proizvoda.

– 31. 5. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za podmjeru edukacija pčelara.

– udruge, županijski savezi i HPS za organizaciju stručnih predavanja mogu ostvariti povrat maksimalno do 90% prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

 

– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:

 

 1. a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,
 2. b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,
 3. c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

 

− 15. 7. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Kontrola kvalitete meda

 

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 90% od neto iznosa računa za obavljenu analizu meda po jednom uzorku.

Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500,00 kn po uzorku, pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine.

Za mjeru Kontrola kvalitete meda uz popunjen originalni zahtjev i kopiju računa s oznakom „NPP 2019” potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja.

 

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

 

Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2019”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.

Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina za slučaj da Agencija za plaćanja zatraži kontrolu.

U slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, te u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju, to jest izvršenoj transakciji! Računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.

Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.

U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.

Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važečeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

 

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenoga za podnošenje za pojedinu mjeru smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

 

Popis opreme je u prilogu Pravilnika na https://www.apprrr.hr/pcelarstvo/ 

 

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

 

OPG nije uvijet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

 

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10 000 ZAGREB

 

Pravilnik i obrasce svakako potražite i pročitajte na: https://www.apprrr.hr/pcelarstvo

 

Pčelarstvo

 

U slučaju nejasnoća obratite se djelatnicima APPRRR-a putem telefona ili elektronskom poštom:

 

E-mail: info@apprrr.hr

Tel:     01/6002-887

01/6002-775

01/6002-777

01/6002-754

01/6002-765

Read More
Hrvatski pčelarski savez, kao krovna organizacija pčelara u Republici Hrvatskoj, nema službenih niti neslužbenih dojava o povećanom pomoru pčela u Republici Hrvatskoj kao niti o razlozima plasiranja takvih informacija u medije. Upravo suprotno, ova je godina započela uspješnim prezimljavanjem pčela i dobrim proljetnim razvojem. Uobičajene su sporadične pojave gubitaka pčela što su do sada potvrdile […]

Hrvatski pčelarski savez, kao krovna organizacija pčelara u Republici Hrvatskoj, nema službenih niti neslužbenih dojava o povećanom pomoru pčela u Republici Hrvatskoj kao niti o razlozima plasiranja takvih informacija u medije. Upravo suprotno, ova je godina započela uspješnim prezimljavanjem pčela i dobrim proljetnim razvojem.

Uobičajene su sporadične pojave gubitaka pčela što su do sada potvrdile informacije s terena te nikako ne može biti govora o alarmantnoj situaciji. Opreza radi, od svih županijskih predstavnika zatražena je realna procjena za područja županija koje pokrivaju.

Hrvatski pčelarski savez je u stalnom kontaktu s relevantnim institucijama u vezi s praćenjem zdravlja pčela na nacionalnoj razini.

Procjenjuje se da će ova godina, s obzirom na njen početak, biti dobra godina za pčelare, a samim tim i za potrošače hrvatskog meda.

 

Hrvatski pčelarski savez

Read More
Na području Uprave šuma Podružnica Vinkovci vršit će se prskanje šume protiv mrazovca- štetnika na hrastu lužnjaku, biološkim sredstvom (Forey) iz zraka. Stoga smo vas dužni upozoriti da obavijestite sve pčelare i udruge koji imaju pčele u blizini šume slijedećih šumarija:   1.Šumarija Lipovac –  Gospodarska jedinica – Narače- u odjelima 9,10,11,16,17,25 blizu naselja Lipovac, […]

Na području Uprave šuma Podružnica Vinkovci vršit će se prskanje šume protiv mrazovca- štetnika na hrastu lužnjaku, biološkim sredstvom (Forey) iz zraka. Stoga smo vas dužni upozoriti da obavijestite sve pčelare i udruge koji imaju pčele u blizini šume slijedećih šumarija:

 

1.Šumarija Lipovac –  Gospodarska jedinicaNarače- u odjelima 9,10,11,16,17,25

blizu naselja Lipovac, u smjeru Apševaca, sjeverno od  autoputa ZG-Lipovac

 • GJ Topolovac-u odjelima 28,29,30 južno od autoputa

2.Šumarija Vrbanja- šumski predjel Ljubanj -uz šumarsku magistralu-

odjeli 102,103,112,113,114,115,124,125,126

3.Šumarija Otok – GJ Slavir – odjeli 23,24,35,36,48,49 uz Pavelić put i sjeverno od Virova                                                     

4.Šumarija Županja- Gospodarska jedinica- Kragujna –šumski predjel Raščica – odjeli

60,61,62,64,65,66, južno od autoputa ZG-Lipovac , a sjeverno od ceste Topola – Vrbanja

5.Šumarija Strošinci- predjel Debrinja u odjelima 59,60,61,70,71,72 uz magistralu

 

Tretiranje mrazovca će se vršiti avionom, a predviđeno je u periodu od 19.04.-25.04., u trajanju od  6 letova avionom – očekivano u maksimalno dva dana, te upozoravamo pčelare da udalje košnice tijekom tog razdoblja najmanje 5 km od šume koja će se tretirati.

 

Obavještavamo javnost da spomenuto sredstvo nije svrstano u skupinu otrova te nije opasno za ljude, biljke i životinje, dakle nije opasno niti za pčele. Međutim, zbog mjera predostrožnosti, za vrijeme tretiranja avionom ne bi trebalo biti nikoga na tim površinama.

Za sve nejasnoće možete se obratiti  šumarijama:

 1. Šumarija Lipovac-tel-098/221-308
 2. Šumarija Otok – tel-098/221-311
 3. Šumarija Županja.tel- 098/221-319
 4. Šumarija Vrbanja – tel-098/221-317
 5. Šumarija Strošinci – tel-098/221-300

Ova obavijest će biti objavljena i na lokalnim radio postajama (Vinkovci ,Vukovar, Županja).

 

Stručni suradnik za zaštitu šuma UŠP VK:

Nataša Čopčić, dipl.ing.šum.

Rukovoditelj Odjela za ekologiju UŠP VK:

Vesna Ančić Tunuković,dipl.ing.šum.

 

VODITELJ UŠP VINKOVCI:

Damir Dekanić, dipl.ing.šum.

Dostaviti:1.Voditelj UŠP Vinkovci

2.Odjel za ekologiju

3.Šumarije 1-12

4.RJ Šumatrans

5.Arhiva

Read More
Od  23. 4. 2019. do 26. 4. 2019. godine u vrijeme od 06-11 sati te od 16-20 sati,  tvrtka Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Bjelovar izvršit će aviotretiranje šumskih površina,  suzbijanje gusjenica hrastovog četnjaka  biološkim insekticidom Foray  48 B. Obavještavamo pčelare da spomenuto sredstvo nije svrstano u skupinu otrova, te nije opasno za ljude, biljke […]

Od  23. 4. 2019. do 26. 4. 2019. godine u vrijeme od 06-11 sati te od 16-20 sati,  tvrtka Hrvatske šume, Uprava šuma Podružnica Bjelovar izvršit će aviotretiranje šumskih površina,  suzbijanje gusjenica hrastovog četnjaka  biološkim insekticidom Foray  48 B. Obavještavamo pčelare da spomenuto sredstvo nije svrstano u skupinu otrova, te nije opasno za ljude, biljke ni životinje, dakle nije opasno niti za pčele.  Aviotretiranje odnosno suzbijanje hrastovog četnjaka metodom primjene iz zraka planiramo obaviti u gore navedenom vremenu  što ovisi o vremenskim uvjetima  na području slijedećih  Šumarija i Gospodarskih jedinica:

 1. ŠUMARIJA BJELOVAR – (GOSPODRSKA JEDINICA „BOLČANSKI ŽABLJAČKI LUG“) : ODJELI: 58 – 63, u blizini naselja Obrovnica, Galovac i Kolarovo Selo i (GOSPODARSKA JEDINICA „ČESMA“) : ODJELI: 29 – 63, u blizini naselja Malo Korenovo, Veliko Korenovo i Narta
 2. ŠUMARIJA ČAZMA – ( GOSPODARSKA JEDINICA „ČAZMANSKE NIZINSKE ŠUME“) : ODJELI: 3,5, 72, 73 i 74 u blizini naselja Palančani,  Opčevac, Sisčani i Komuševac

U ime Hrvatskih šuma posao suzbijanja gusjenica hrastovog četnjaka odradit će ovlaštena tvrtka Air-tractor iz Osijeka.

Foray 48B je koncentrirana suspenzija koja sadržava Bacillus thuringiensis subsp.  Kurstaki var. Berliner, selektivni biološki insekticid za suzbijanje gusjenica u šumarstvu.

Registracija sredstva za zaštitu bilja  broj: UP/I-320-20/06-01/12, ur.broj: 525-02-06-3 od 25.5.2006. godine i produljenje registracije broj: UP/I-320-20/14-01/41 od 28.01.2014. godine.

 

U Bjelovaru, 16.04.2019. godine

 

HRVATSKE ŠUME d.o.o.
UŠP BJELOVAR
RUKOVODITELJICA ODJELA ZA EKOLOGIJU
Željka Bakran, dipl.ing.šum.

Read More
Redovna skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održat će se dana 30. ožujka 2019. godine u hotelu Antunović u Zagrebu u 11 sati. Na adrese Vaših Udruga stigao je poziv zajedno s dnevnim redom, pripadajućim materijalima te određenim brojem vjerodajnica, ovisno o broju članova Udruge ujedno i članova Saveza, a sukladno Statutu Saveza. Ujedno Vam želimo najaviti […]

Redovna skupština Hrvatskog pčelarskog saveza održat će se dana 30. ožujka 2019. godine u hotelu Antunović u Zagrebu u 11 sati. Na adrese Vaših Udruga stigao je poziv zajedno s dnevnim redom, pripadajućim materijalima te određenim brojem vjerodajnica, ovisno o broju članova Udruge ujedno i članova Saveza, a sukladno Statutu Saveza.

Ujedno Vam želimo najaviti da će se na istoj Skupštini održati i promocija marke Hrvatske pošte s motivom medonosne pčele, u svom prvom izdanju od samostalnosti naše države.

Na tu smo ediciju posebno ponosni jer time na izniman način obilježavamo 140 godina organiziranog pčelarstva na našem području.

Vidimo se na Skupštini!

Read More
Hrvatska pošta je na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2019. godine, pustila u optjecaj nove prigodne poštanske marke iz serije „Hrvatska fauna“. Posebnost ovogodišnje serije je u tome što marke prikazuju samo jednu vrstu. Motiv poštanskih maraka je siva pčela, a na trima markama prikazana je matica, radilica i trut. Ideja za izdanje poštanskih maraka […]

Hrvatska pošta je na prvi dan proljeća, 21. ožujka 2019. godine, pustila u optjecaj nove prigodne poštanske marke iz serije „Hrvatska fauna“. Posebnost ovogodišnje serije je u tome što marke prikazuju samo jednu vrstu. Motiv poštanskih maraka je siva pčela, a na trima markama prikazana je matica, radilica i trut.

Ideja za izdanje poštanskih maraka s motivom pčele došla je od Hrvatskog pčelarskog saveza jer se 2019. godine obilježava 140 godina organiziranog pčelarstva u Hrvatskoj. Marke je oblikovao Dean Roksandić, dizajner iz Zagreba, a dizajn je nastao prema fotografijama Marija Romulića i Dražena Stojčića. Marke su izdane u arcima od 20 maraka i karnetima od 10 maraka, a Hrvatska pošta izdat će i prigodnu omotnicu prvog dana (FDC) te tri maksimum-karte. Naklada maraka u arcima je 100.000 primjeraka po motivu, a u karnetima 12.000 primjeraka po motivu. Nominalna vrijednost poštanskih maraka iz serije „Hrvatska fauna“ je 3,10 kn za poštanske marke s motivom radilice i truta te 6,50 kn za marku s motivom matice.

Kranjska ili siva pčela (Apis mellifera carnica, Pollman, 1879) podvrsta je europske medonosne pčele. Autohtona je u južnoj Austriji, Sloveniji, Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te u dijelovima Srbije, Mađarske i Rumunjske. Pčelarima je vrlo omiljena zbog svoje mirnoće i iznimnih proizvodnih osobina. U proljeće ju karakterizira vrlo brz razvoj pčelinjih zajednica, što pčelarima omogućava iskorištavanje ranih proljetnih medonosnih paša i visoke prinose meda. Zbog ovog svojstva pčelari su je proširili po cijelom svijetu, te je danas jedna od najtraženijih podvrsta medonosne pčele diljem svijeta. Najveći je oprašivač voćnih i ratarskih kultura te samoniklog bilja zbog čega je nezamjenjiva u održavanju biološke raznolikosti naših staništa.

Read More
Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019)  rokovi su sljedeći:   − 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru: − Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja. Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa […]

Prema Pravilniku o provedbi mjera Nacionalnog pčelarskog programa za razdoblje od 2017. do 2019.(NN20/2017), izmjene i dopune (NN109/2019)  rokovi su sljedeći:

 

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Racionalizacija troškova selećeg pčelarenja.

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

 1. a) 35.000 kuna za pčelare koji imaju od 30-80 košnica,
 2. b) 50.000 kuna za pčelare koji imaju od 81-200 košnica i
 3. c) 75.000 kuna za pčelare koji imaju od 201 i više košnica.

– pčelari koji imaju evidentirano u Evidenciji pčelara i pčelinjaka manje od 30 košnica NEMOGU  sudjelovati u ovoj mjeri

 

− 20. 4. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Kontrola i suzbijanje varooze, princip provedbe mjere isti je kao i lani.

 

20.4.2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:   − Tehnička pomoć pčelarima

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 80% od neto iznosa računa za nabavu nove pčelarske opreme, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

 1. a) 1 – 15 košnica, 3.000,00 kuna,
 2. b) 16 – 30 košnica, 10.000,00 kuna,
 3. c) 31 – 50 košnica, 20.000,00 kuna,
 4. d) 51 – 100 košnica, 35.000,00 kuna,
 5. e) 101 – 300 košnica, 50.000,00 kuna,
 6. f) 301 i više košnica, 75.000,00 kuna,

U popisu opreme i pomagala koja za koju je moguće ostvariti povrat sredstava (oznaka ***) tri zvjezdice označava opremu za koju je potrebno uz zahtjev priložiti i tehničke karakteristike kupljenog proizvoda.

– 31. 5. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za podmjeru edukacija pčelara.

– udruge, županijski savezi i HPS za organizaciju stručnih predavanja mogu ostvariti povrat maksimalno do 90% prihvatljivog troška, a maksimalni iznos povrata prema razredima je:

– za stručna predavanja održana u okviru tekuće pčelarske godine:

 1. a) registriranoj udruzi pčelara, 5.000,00 kuna,
 2. b) županijskom savezu pčelara, 10.000,00 kuna,
 3. c) HPS-u, 50.000,00 kuna.

 

− 15. 7. 2019. godine POSLJEDNJI je dan za podnošenje zahtjeva za isplatu za mjeru:

− Kontrola kvalitete meda

Maksimalni povrat koji je moguće ostvariti je do 90% od neto iznosa računa za obavljenu analizu meda po jednom uzorku.

Iznos sufinanciranja ne može biti veći od 500,00 kn po uzorku, pčelar ima pravo na sufinanciranje ispitivanja tri uzorka meda u okviru jedne pčelarske godine.

Za mjeru Kontrola kvalitete meda uz popunjen originalni zahtjev i kopiju računa s oznakom „NPP 2019” potrebno je priložiti i nalaz/izvještaj ispitivanja koji mora sadržavati rezultate obavljenih ispitivanja.

 

Prije mogućeg umanjenja minimalni iznos sufinanciranja po korisniku iznosi 1.000,00 kuna.

 • Uz popunjen ORIGINAL zahtjeva za pojedinu mjeru u Agenciju za plaćanja treba dostaviti i KOPIJU RAČUNA, a prije nego što račun kopirate na originalnom računu kemijskom olovkom trebate napisati „NPP 2019”, tek ga potom treba kopirati, kopija pritom mora biti jasno čitljiva. Račun obavezno treba sadržavati ime, prezime i OIB pčelara.
 • Svi podnositelji zahtjeva dužni su čuvati kopiju obrasca i originalni račun pet godina za slučaj da Agencija za plaćanja zatraži kontrolu.
 • U slučaju plaćanja transakcijskim računom i originalni dokaz o plaćenom računu, na kojem je naznačeno ime i prezime podnositelja zahtjeva, te u slučaju plaćanja internetskim bankarstvom potrebno je priložiti potvrdu banke o plaćanju, to jest izvršenoj transakciji! Računi koji se prilažu uz zahtjev za sufinanciranje moraju biti plaćeni u razdoblju od 1. kolovoza tekuće pčelarske godine do trenutka podnošenja zahtjeva za sufinanciranje.
 • Podnositelj zahtjeva ne smije pribavljati ponude/predračune/račune od ponuditelja roba, radova i/ili usluga s kojima je povezan vlasničkim odnosima. Isto tako ponuditelji ne smiju biti međusobno povezani vlasničkim odnosima.
 • U slučaju da su računi pisani na jeziku koji nije hrvatski, Agencija za plaćanja ima pravo tražiti da korisnik priloži i prijevod navedenih dokumenata ovjeren kod sudskog tumača.
 • Ekološki pčelari dužni su zahtjevu priložiti i presliku važečeg certifikata o ekološkoj proizvodnji.

 

Zahtjev podnesen nakon isteka roka navedenoga za podnošenje za pojedinu mjeru smatrat će se nepravodobno podnesenim i neće se razmatrati.

 

Plaćeni računi prije početka roka i nakon isteka roka navedenog za pojedinu mjeru smatrat će se nepravovremenim i neće se obračunavati u ukupan iznos za obračun potpore.

 

Korisnici mjera Racionalizacija troškova selećeg pčelarstva i Tehnička pomoć pčelarima dužni su voditi OBRAZAC EVIDENCIJE O SUFINANCIRANOJ OPREMI i čuvati ga pet godina.

 

Popis opreme je u prilogu Pravilnika.

 

Ako zbroj svih odobrenih zahtjeva po mjeri za potporom premaši Programom predviđena novčana sredstva za tu mjeru, proporcionalno će se smanjiti odobreni iznosi za isplatu potpore.

 

OPG nije uvijet za ostvarivanje prava na potpore iz NPP-a.

 

Zahtjeve s pripadajućom dokumentacijom treba dostaviti neposredno Agenciji za plaćanja ili slati poštom preporučeno s povratnicom na adresu:

 

Agencija za plaćanja u poljoprivredi,

ribarstvu i ruralnom razvoju

Ulica grada Vukovara 269d

10 000 ZAGREB

 

Pravilnik i obrasce svakako potražite i pročitajte na:

https://www.apprrr.hr/pcelarstvo

 

U slučaju nejasnoća obratite se djelatnicima APPRRR-a putem telefona ili elektronskom poštom:

E-mail: info@apprrr.hr

Tel:     01/6002-887

01/6002-775

01/6002-777

01/6002-754

01/6002-765

Read More
Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodjelila je pčelarima kvote za “plavi dizel” za 2019. godinu. Uvjet za dodjelu kvota u 2019. godini je minimalno 30 pčelinjih zajednica u Evidenciji pčelara ažuriranih za 2019. godinu, registrirano pčelarsko vozilo u 2018. godini i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju dodjelila je pčelarima kvote za “plavi dizel” za 2019. godinu. Uvjet za dodjelu kvota u 2019. godini je minimalno 30 pčelinjih zajednica u Evidenciji pčelara ažuriranih za 2019. godinu, registrirano pčelarsko vozilo u 2018. godini i Upisnik poljoprivrednih gospodarstava.

Read More
Do NOT follow this link or you will be banned from the site!