Časni sud

Ante Štavun (PD Zagreb) – predsjednik
Boris Palčić (PU Kadulja, Pag) – član
Krešimir Vojtek
(PU Pčela, Našice) – član
Matej Špoljarić
(PU Maslačak, Otočac) – zamjena
Darko Furlan (PU Slap, Plitvička Jezera) – zamjena